nieuws

Aanpasbaar bouwen nu in Bouwbesluit

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Tommel heeft een minimumpakket aan eisen opgenomen in het Bouwbesluit in verband met aanpasbaar bouwen. Deze eisen zijn volgens de bewindsman gewenst in verband met de vergrijzing van de bevolking en daardoor met het geschikt zijn of eenvoudig ke maken van een woning of woongebouw voor rolstoelgebruikers.

In een toelichting op de (nu nog ontwerp-) Algemene Maatregel van Bestuur schrijft de bewindsman dat hij besloten heeft het Bouwbesluit aan te vullen om ervoor te zorgen dat aanpasbaar bouwen integraal wordt toegepast, waardoor tegemoet gekomen wordt aan de maatschappelijke wens van integratie van de gehandicapte medemens.

De aanvulling regelt dan ook de opstap naar voor- en balkondeuren, de aanwezigheid van een lift of de mogelijkheid om achteraf eenvoudig een lift te plaatsen, de vrije vloeroppervlak (=draaicirkel) in verkeersruimten, de vrije doorgang van binnendeuren en de afmetingen van de toiletruimte.

Daarnaast zijn enkele voorschriften op het gebied van brandveiligheid verbeterd die in de bouwpraktijk onduidelijkheden opleverden.

Geen vrijstelling

Bij het geheel vernieuwen of veranderen van een woning of woongebouw mag er geen vrijstelling meer worden verleend van voorschriften op het gebied van toegankelijkheid. Tot nu toe konden B en W wel naar beneden afwijken van de voorschriften als die niet dan wel tegen een onredelijke inspanning ke worden gerealiseerd waarbij de kosten niet opwegen tegen de te verwachten opbrengsten. Vrijstelling kan nu alleen nog maar door de minister van VROM worden verleend.

Om de toegang van woningen woongebouwen voor gehandicapten te vergroten is er opgenomen dat het hoogteverschil tussen buitenterrein en toegang niet hoger mag zijn dan 2 centimeter. Is het verschil groter dan moet een hellingbaan worden toegepast. Een soortgelijke regeling geldt voor de toegang tot balkons.

Brandwerendheid

De bewindsman schrapt verder eisen voor brandwerendheid wat betreft het bezwijken van vloeren en trappen. Die eisen gingen uit van een volledige brand. Voor een vloer of een trap waarvan gebruik moet ke worden gemaakt om het gebouw te verlaten, waren die eisen te streng. Bij een volledig ontwikkelde brand is een vloer of trap toch niet meer te gebruiken.

Verder is de eis over de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen een woning en een bij die woning behorende bergruimte komen te vervallen.

Ook geldt er geen eis meer voor de weerstand tegen branddoorslag tussen een schacht, koker of kanaal en een brandcompartiment. Andersom geldt die eis nog wel om te voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een schacht, koker of kanaal omdat die moeilijk te bestrijden is.

De financiele gevolgen van de eisen voor toegankelijkheid acht de bewindsman gering, tussen de f. 100 en f. 1000 per woning. Alleen voor woningen en woongebouwen die nog niet aan de eisen voldoen zullen de kosten hoger zijn.

De vermindering van de eisen voor brandveiligheid leidt tot minder kosten omdat minder dure scheidingsconstructies waaronder ouderen ke worden geplaatst.

Vooral deurenfabrikanten zullen effecten merken van de maatregelen. Dit is vooral een gevolg van de eisen voor de afmetingen van de binnendeuren. Aan de andere kant ke de nieuwe voorschriften leiden tot verdergaande standaardisering van binnendeuren, hetgeen volgens Tommel besparingen oplevert voor deurenfabrikanten.

Reageer op dit artikel