nieuws

Aannemers storten zich op ontwikkelingsmarkt Zeeuwse bouwers zoeken hun heil in combinatie

bouwbreed Premium

Eendracht maakt macht. Vanuit die filosofie besloten drie Zeeuwse aannemers de handen ineen te slaan. Omwille van de continuiteit van elk der bedrijven en in een poging om een dam op te werpen tegen de steeds grotere concurrentie van landelijke bouwondernemingen. In Goes voeren ze in een door hen opgerichte combinatie voor het eerst een flink woningbouwpo uit. Die constructie is zo goed bevallen, dat ze nu als combinatie in Zierikzee een complete woonwijk van bijna 240 woningen gaan ontwikkelen.

Van de beslissing om zich samen op de afkalvende Zeeuwse woningbouwmarkt te begeven, hebben ir. G.P.C. Flipse (directeur van het gelijknamige bouwbedrijf te Koudekerke), J.J.M. Marijnissen (directeur van bouwbedrijf ‘De Delta’ in Middelburg) en ing. P.L. Rijk (directeur van het naar hem vernoemde bouwbedrijf te Heinkenszand) tot op de dag van vandaag geen spijt.

“Op deze manier zijn we voor het verkrijgen van opdrachten niet langer afhankelijk van grote poontwikkelaars. We ke nu als aannemers woningbouwpoen van begin tot eind realiseren: van planontwikkeling tot planvoorbereiding en uitvoering. En dat is een goede zaak voor de werkgelegenheid voor onze Zeeuwse bedrijven”, stelt Rijk vast.

Vertrouwen

Het begon een paar jaar geleden. De gemeente Goes kreeg problemen met een grootschalig woningbouwpo. Om de gemeente, voor wie zelfs een debacle dreigde, uit de penarie te helpen, richtten de drie bedrijven de ‘Bouwcombinatie Nieuw West BV’ op.

Die samenwerking bleek een schot in de roos. De betrokken aannemers kregen in Goes de smaak zodanig te pakken, dat ze al snel overeen kwamen om er een vervolg aan te geven.

“Maar je kunt dit alleen doen als je elkaar onvoorwaardelijk vertrouwt. Je moet bereid zijn de anderen in je eigen keuken te laten kijken en in de calculatiesfeer heel open met elkaar om te gaan”, beklemtonen ze in koor.

Betrof de krachtenbundeling voor het po in Goes uitsluitend het uitvoeren van een woningbouwpo, met betrekking tot Zierikzee ontpopt de combinatie zich als een heuse poontwikkelaar.

Poortambacht

De toenmalige gemeente Zierikzee (per 1 januari 1997 opgegaan in de nieuw gevormde gemeente Schouwen-Duiveland) ondernam al geruime tijd pogingen om te komen tot een substantiele uitbreiding van het woongebied Poortambacht.

Concreet ging het om de ontwikkeling van een locatie, waar ongeveer 240 woningen zouden moeten verrijzen. Maar de gemeente slaagde er niet in om het hele gebied in handen te krijgen. Ze bleef steken op 6 1/2 van de totaal 11 1/2 benodigde hectare.

De onderhandelingen met enkele landbouwers over aankoop van de nog ontbrekende grond, liepen stuk op de prijs. En daarmee dreigde het door de provincie allang goedgekeurde bouwplan in de Zeeuwse akkerbodem vast te lopen.

Wat de gemeente niet lukte, kreeg de bouwcombinatie echter wel voor elkaar: overeenstemming met de landbouwers. Dat was voor de gemeente aanleiding om de door haar eerder verworven grond eveneens over te dragen aan de combinatie.

Op die manier zou immers de felbegeerde woningbouw er uiteindelijk toch nog ke komen. “Het is voor Zeeuwse begrippen een groot woningbouwpo”, beklemtoont Marijnissen. “Als wij er niet in gestapt waren, was er vast en zeker een landelijke poontwikkelaar aan te pas gekomen”, meent Flipse stellig.

Het drietal erkent, dat het voor de individuele aannemersbedrijven financieel onmogelijk was om de woonlocatie ‘Poortambacht 10′ te ontwikkelen. Daarvoor waren de financiele risico’s gewoon te groot. “Door dit po samen aan te vatten, worden de risico’s gespreid op een verantwoorde wijze.

Overeenkomst

Met de nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland is inmiddels een exploitatie-overeenkomst gesloten. In mei begint de bouwcombinatie met de aanleg van de infrastructuur, in het kader van het bouwrijp maken van het gebied. In september dit jaar komen de eerste woningen in aanbouw.

In totaal omvat het po 72 sociale huurwoningen, 36 vrijstaande woningen, 46 woningen twee-onder-een-kap en 83 aaneengesloten eengezinswoningen. Voor de aanleg van de infrastructuur moet de combinatie bijna f. 10 miljoen voorfinancieren.

Met het oog op de risico’s is bij de gemeente bedongen dat die de ontwikkeling van het plan Zierikzee-Noord (dat het alternatief had moeten worden voor ‘Poortambacht 10’) in de ijskast plaatste.

De drie bedrijven bepalen in onderling overleg wie wat doet in het gebied. Bij de verdeling van de werkzaamheden wordt aansluiting gezocht bij de behoefte aan werk bij de aannemers. Maar ook wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de sterkste troeven die de bedrijven hebben.

Samen sterk

Beter gezegd: er wordt ingespeeld op de toegevoegde waarde die elk bedrijf heeft. “Samen sta je dan heel erg sterk”, concluderen ze. Voor de bouw zullen ze eigen werknemers inzetten: “Want uiteindelijk beoogt deze samenwerking om Zeeuwen aan het werk te houden.”

Met de ontwikkeling van het gebied is totaal f. 30 miljoen gemoeid. De realisering van de woonwijk wordt uitgesmeerd over pakweg twee en een half jaar.

De drie directeuren sluiten niet uit dat de combinatie in de toekomst meer van dit soort risicovolle poen zal aanpakken:

Reageer op dit artikel