nieuws

Aandeel Bouwfonds vliegt over toonbank

bouwbreed Premium

Het aandeel Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is erg ‘heet’. De vraag van gemeenten naar dit aandeel overstijgt het aanbod van gemeenten die hun aandelen willen verkopen. Een voorgenomen emissie van f. 175 miljoen bij banken is daardoor van de baan en wordt geplaatst bij de gemeenten.

Als reactie op een aantal ontevreden aandeelhouders, de gemeenten in Nederland, kondigde de top van Bouwfonds in oktober 1996 aan de verhandelbaarheid te willen gaan vergroten. Na een statutenwijziging, die 28 mei op de aandeelhouders vergadering wordt behandeld, wordt dat mogelijk en tevens komt er dan een ruimere mogelijkheid voor het aantrekken van nieuw aandelenkapitaal. Uit de opgave van de gemeenten in het kader van het koop/verkoopproces blijkt dat 80 procent van de gemeenten haar aandelen wil behouden. Van de overige 20 procent heeft een beperkt de aandelen te koop aangeboden. “Er bestaat grote belangstelling om te kopen”, meldt Bouwfonds. “De vraag komt van zittende aandeelhouders, maar ook van gemeenten die tot nu toe geen aandeelhouder waren. Hierdoor worden nu vrijwel alle gemeenten aandeelhouder in Bouwfonds.”

Door de merchantbank Kempen en Co is het aandeel vastgesteld op f. 250. Waarschijnlijk wordt de gehele emissie f. 175 geplaatst bij de gemeenten. “Door deze ontwikkeling zal Bouwfonds nu geen beroep doen op mogelijke aandeelhouders buiten de gemeenten.”

Reageer op dit artikel