nieuws

Zandwinbedrijf verliest milieuvergunning

bouwbreed

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag zal de milieuvergunning vernietigen, die het provinciebestuur van Limburg aan de Bergerode BV uit Heerlen verleende voor de oprichting van een zand-, grind- en grondwinbedrijf, dat bij de stortplaats in Schinnen gevestigd zou moeten worden. Dat heeft rechter bij de Raad van State drs E. Berg bekend gemaakt.

“Na bestudering van de stukken was ik met stomheid geslagen”, vertelt advocaat R. Oudenaller. Hij heeft de kwestie namens de familie Kuypers uit Schinnen bij de Raad van State aangekaart.

De familie Kuypers exploiteert een loonwerkbedrijf in de buurt van de plaats waar de nieuwe onderneming van Bergerode BV gevestigd zou moeten worden. Volgens de familie Kuypers is de kans niet denkbeeldig dat zij in de toekomst ernstige vormen van geluids- en andere overlast zullen ondervinden van het nieuwe bedrijf.

In een milieuvergunning behoren voorschriften te staan, waaraan een bedrijf zich moet houden om de omgeving te vrijwaren van overlast. Daarom heeft advocaat Oudenaller de vergunning van Bergerode kritisch bekeken. Het viel hem op dat de vergunning is verleend op basis van een zeer summiere aanvraag.

Zo’n bij de provincie in te dienen aanvraag behoort te voldoen aan allerlei wettelijke vereisten. Zo moet er nauwkeurig in omschreven staan wat voor activiteiten er precies gaan plaatsvinden in de nieuwe onderneming. Is dat immers niet exact bekend, dan is het voor de provincie niet mogelijk deugdelijke voorschriften op te stellen.

Bergerode heeft bij de aanvraag echter geen gegevens gevoegd over de te verwachten akoestische gevolgen van de activiteiten, de te verwachten aan- en afvoerbewegingen en de te winnen hoeveelheden zand. Er zouden nog veel meer zaken ontbreken in de aanvraag. “De provincie had deze aanvraag nooit mogen accepteren. De aanvraag had niet-ontvankelijk verklaard moeten worden”, vindt advocaat Oudenaller.

Rechter Berg heeft zich daar donderdag mee eens getoond. Dat betekent dat de aan Bergerode verleende milieuvergunning vernietigd zal worden. Het bedrijf zal een nieuwe aanvraag moeten indienen bij de provincie, waarna de gehele procedure opnieuw wordt opgestart.

Planologisch is de kwestie ook nog niet rond. Over het bestemmingsplan waarin de afgraving is geregeld, is ook een procedure gevoerd bij de Raad van State. In die zaak wordt momenteel op de uitspraak gewacht.

Reageer op dit artikel