nieuws

Waterdoorlatende bestrating vraagt zorgvuldige planning

bouwbreed

Het aanleggen van een waterdoorlatende bestrating van betonstenen vraagt een zorgvuldige planning. Zo’n bestrating moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Bovendien zijn er situaties, waarin dit systeem voor de afvoer van hemelwater maar beter niet toegepast kan worden.

Dat valt op te maken uit een publicatie van het Bundesverband Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie e.V. te Bonn in Duitsland. Bij een grondwaterstand hoger dan twee meter onder het oppervlak past geen waterdoorlatende bestrating. Het systeem is ook niet geschikt voor wegen, die worden bereden door vrachtwagens of bussen. Het is wel toepasbaar voor woonstraten en niet zwaar belaste parkeerterreinen. Als er voor waterdoorlatende bestrating wordt gekozen, moet worden afgezien van gladheidsbestrijding met dooizouten. Voor het geval het systeem minder goed functioneert, bijvoorbeeld als in de herfst de bladeren van de bomen vallen, moet een overloop worden gecreeerd. Het kan voorkomen dat waterdoorlatende bestrating verstopt raakt en schoongemaakt moet worden. Bij de bepaling van de investerings- en exploitatiekosten moet daarmee rekening worden gehouden.

Keuzematrix

In het rapport, met als titel ‘Versickerungsfahige Pflastersysteme aus Beton’, staat een matrix met alle keuzes die aandacht vragen bij het plannen van waterdoorlatende bestrating. Er wordt een doorlatendheid van de hele constructie geeist van tenminste 5,4. 10-5 m/s. Het oppervlak moet tenminste 270 l/s.ha doorlaten, omdat ook het water van een flinke stortbui snel moet verdwijnen. De gehele constructie moet zorgvuldig worden uitgevoerd en naderhand gecontroleerd.

Proefprojecten

In Nederland worden sinds kort proeven genomen met waterdoorlatende betonbestrating. Volgens M.P.H.W. Swinkels, algemeen directeur van de Maldense Betonfabriek te Malden, is de situatie in Nederland anders dan in Duitsland. “De onderbouw zoals hij daar wordt uitgevoerd vindt men hier te duur. Bovendien hebben we hier andere grondslagen. Ik ben overigens wel een voorstander van de Duitse bestrating. Die is veel degelijker en vraagt daardoor veel minder onderhoud”, aldus Swinkels.

Er staan twee nieuwe proefprojecten met waterdoorlatende bestrating op stapel,een in Oss en een in Gelderland. Het eerste project betreft de bestrating van een nieuwbouwwijk op zandgrond. Het andere project wordt ergens op de kleigrond langs de rivieren uitgevoerd.

Volgens Swinkels bestaat er een toenemende belangstelling voor waterdoorlatende bestrating. “Men wil het water in de grond houden. In Duitsland is het een stimulans, dat het lozen van water geld kost. Dat zal hier ook wel komen. Ik voel dat er steeds meer mensen rijp zijn voor het systeem. Op den duur wordt het noodzakelijk. Het is daarom goed om proefondervindelijk ervaring op te doen. Laten we beginnen met voetpaden en parkeerhavens”, aldus Swinkels. Hij wijst erop dat in Nederland een doorlatendheid van 300 l/s.ha wordt gehanteerd. “Dat is goed voor een enorme hoosbui. Aan de andere kant moet je bij waterdoorlatende bestrating ook accepteren dat er wel eens een plas blijft staan. Die is na een uur weer weg.”

Het rapport ‘Versickerungsfahige Pflastersysteme aus Beton’ is verkrijgbaar bij het Bundesverband Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie, tel. +49 228954560, fax +49 2289545690.

Reageer op dit artikel