nieuws

Virtuele werkelijkheid trekt potentiele kopers

bouwbreed

Een met de computer vervaardigde foto van een woongebouw aan de Telefoonweg te Ede heeft veel potentiele kopers getrokken. Zij gingen ter plekke kijken, maar vonden slechts een braakliggend terrein. De foto toont de virtuele werkelijkheid en is bedoeld om de verkoop van het nog uit te voeren project te stimuleren. Het is een voorbeeld van de kracht van een computersimulatie.

De foto van het nog niet bestaande woongebouw is vervaardigd door Green Dino BV te Wageningen, een jong bureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen en toepassen van de nieuwste computertechnologieen. Green Dino is opgericht door de landschapsarchitect ir. J.R. Kuipers. “Tijdens mijn studie ben ik de computer gaan gebruiken om landschappen te simuleren. Je wilt tenslotte zien wat je ontwerpt en dat is moeilijk, want veel landschappen zijn pas na een jaar of 70 volgroeid”, aldus Kuipers.

Hij wijst erop dat het simuleren met de computer in wezen een traditionele methode is. De fouten in het ontwerp worden ontdekt en gecorrigeerd tijdens de uitvoering. “Wij stoppen een oude techniek in een nieuw jasje. Vroeger was het gewoon om een ontwerp uit te voeren, terug te koppelen en aan te passen. Dat is veel te duur geworden. Wij halen die terugkoppeling weer terug, door het ontwerp virtueel uit te voeren en aan te passen. Dat is veel goedkoper.”

Baggerschip

Kuipers laat als voorbeeld de simulatie van een baggerschip zien, besteld door Bos Kalis. Het ontwerp is geheel gedigitaliseerd voor een bedrag van ca. f. 30.000. Met een speciale helm op is het mogelijk om als het ware op het virtuele schip rond te kijken. Op die manier zijn een aantal fouten uit het ontwerp gehaald. Volgens Kuipers zijn de kosten van de simulatie gering in verhouding tot de kosten, die gemaakt hadden moeten worden als het oorspronkelijke ontwerp ongewijzigd was uitgevoerd.

Green Dino is een van de weinige bedrijven die ‘virtual reality’ gebruiken om architectonische en planologische plannen te simuleren. Daarbij gaat het niet zozeer om het mooie plaatje, als wel om de communicatie. Kuipers: “Wij streven ernaar zoveel mogelijk ‘real time’ te simuleren. Dat is het meest flexibel en dus het meest geschikt voor de communicatie.” Het lijkt op de bespreking van een ontwerp aan de hand van een schaalmodel. Daarom wordt een simulatie ook wel een ‘digitale maquette’ genoemd.

Volgens Kuipers begint de automatisering onder architecten langzaam op gang te komen, en daarmee ook de belangstelling voor ‘virtual reality’. Bovendien beginnen opdrachtgevers en overheden naar digitale maquettes te vragen.

Creativiteit

Veel architecten hebben een grote weerstand tegen het gebruik van de computer. Dat is onterecht, vindt Kuipers. Een computer remt de creativiteit namelijk niet. Integendeel, het is de architect die het proces stuurt. Het is wel degelijk mogelijk om met behulp van een computer te schetsen. Tijdens het ontwerpen bestaat de behoefte om het resultaat even vast te leggen. De computer is daar meer geschikt voor dan potlood en papier.

Volgens Kuipers zullen alle architecten op den duur gebruik gaan maken van virtuele werkelijkheid. De investeringen zijn nu echter nog te hoog. Bovendien moeten de ontwerpers en tekenaars op een andere manier gaan werken. ‘Virtual reality’ zal daarom pas doorbreken als de opdrachtgevers en eindgebruikers ernaar gaan vragen.

Eigenwijs

Het is niet gemakkelijk om architecten van het nut van ‘virtual reality’ te overtuigen, heeft Kuipers ervaren. “Architecten zijn eigenwijs. Dat vinden ze zelf een van hun kwaliteiten. Ze zijn bang dat een algemeen medium zoals de computer hun vrijheid zou beperken. Bovendien confronteert een simulatie hen met eigen fouten, en zijn ze bang voor controle door de opdrachtgever. Gelukkig zijn er ook architecten die het medium omarmen, zoals Kas Oosterhuis en Moshe Zwarts”, aldus Kuipers.

Een voorbeeld van een virtuele maquette is de door Green Dino ontwikkelde simulatie van een geluidsscherm langs een spoorlijn in de gemeente De Bilt. De simulatie bestaat uit drie elementen: de omgeving, verschillende schermen en het geluid van een voorbijrijdende trein. De simulatie wordt door de gemeente gebruikt bij de discussie over het plaatsen van een geluidsscherm. Zowel voor de politici als voor de omwonenden wordt het in een vroeg stadium duidelijk hoe de werkelijkheid zal zijn. Virtuele werkelijkheid kan dus ook bij een dergelijke procedure een nuttig hulpmiddel zijn.

De werkelijkheid en…

de virtuele werkelijkheid aan de Telefoonweg in Ede.

Reageer op dit artikel