nieuws

Vier miljoen woningen resultaat van vijftig jaar volkshuisvesting

bouwbreed

Volkshuisvesting in goud is een lijvig boekwerk dat is uitgegeven in het kader van het vijftigjarig bestaan van het directoraat-generaal van de Volkshuisvesting. Aan bod komen de verandering in de behuizing, het volkshuisvestingsbeleid en de organisatie van het apparaat. Ook de spanning en samenwerking tussen politiek en organisatie worden belicht aan de hand van zes casestudies.

In de afgelopen vijftig jaar zijn vier miljoen woningen gebouwd en werd volksvijand nummer een, de woningnood, bestreden. “Die woningnood bleek zelfs een veelkoppig monster, dat in steeds andere gedaanten de kop opstak en daardoor rijksbeleid vergde. De kwantitatieve tekorten hielden, tegen de verwachting in, aan door snelle huishoudingsgroei. De welvaart steeg en het belang van een goede kwaliteit van de nieuwbouw, van bestaande woningen en van het woonmilieu nam toe. Stadsvernieuwing en groeikernenbeleid ontwikkelden zich tot nieuwe beleidsterreinen. Bovendien kwam het vraagstuk van de verdeling van woonlasten en woonruimte opnieuw op de voorgrond te staan. Van crisisinterventie ontwikkelde het beleid zich tot een welhaast permanente en brede vorm van marktregulering.”

Gelijktijdig kwamen er steeds meer en kleinere huishoudens bij die allemaal steeds hogere eisen aan hun woonomgeving stelden.

Deze veranderingen hebben geleid tot een omvangrijke investeringsstroom in nieuwbouw en in de bestaande voorraad. Hierdoor wordt een gemiddeld goede kwaliteit aangeboden. De woningvoorraad is kwalitatief goed, relatief jong en dus ook duur.

J. van der Schaar, A.W. Faber, J.J. Koffieberg en H. Priemus hebben met ‘Volkshuisvesting in goud. Verandering en continuiteit in beleid en organisatie van het Directoraat-generaal van de Volkshuisvesting’ een overzicht geschetst van een halve eeuw beheer en bouwen van woningen en vooral van de bestuurlijke organisatie daarachter. Een mooi uitgevoerd werk van het ministerie van VROM, dat niet volledig pretendeert te zijn.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels