nieuws

Vernieuwing in Roden langdurige kwestie

bouwbreed

De gemeente Roden ligt in de clinch met projectontwikkelaar Maceka Vastgoed BV te Baarn over de randvoorwaarden voor de bouw van een winkelruimte (2500 m2) met daarboven 16 woningen. Ook over de aangrenzende bouwplannen van de Algemene Woning-bouwvereniging Roden bestaat onenigheid.

Met de nieuwbouwplannen zijn tientallen miljoenen guldens gemoeid. Maceka heeft met ondernemer De Boer in Roden overeenstemming bereikt over vestiging in de nieuw te bouwen winkelruimte. Roden wil nu van Maceka de garantie dat in het oude onderkomen geen nieuwe supermarkt komt; de gemeente wil op die lokatie een andersoortige winkelvoorziening. De projectontwikkelaar zegt die garantie niet te kunnen geven.

“Die randvoorwaarden zijn al in 1991 opgesteld”, vertelt M. Hulshof van de afdeling Ontwikkeling bij de gemeente Roden. “Maceka is in eerste instantie met die voorwaarden akkoord gegaan. Nu beweren ze dat ze aan een zogenaamde inspanningsverplichting hebben voldaan. De gemeente stelt echter als keiharde eis dat er geen nieuwe supermarkt komt.”

De projectontwikkelaar weigert publiekelijk in te gaan op de kritiek van de gemeente. “We zijn met de gemeente in onderhandeling en we willen het probleem intern oplossen”, aldus G. van Barneveld namens Maceka. Mocht de onenigheid tussen de gemeente en de projectontwikkelaar onoplosbaar blijken dan zal Roden omkijken naar een andere ontwikkelaar.

Grondprijzen

De Algemene Woningbouw-vereniging Roden wil naast het bouwplan van Maceka een woon/zorgcomplex met 43 aanleunwoningen, 37 sociale huurwoningen, circa twintig vrije huurwoningen en zo’n twintig luxe koopappartementen realiseren. Onenigheid is ontstaan over de vraag wie de kosten van de infrastructuur moet betalen. Ook over de grondprijzen is nog een discussie gaande. Aan dit project hangt een prijskaartje van f. 25 tot f. 30 miljoen.

Volgens directeur H.W.E.M. Waals van de woningbouwvereniging loopt de planvorming rond de invulling van het centrum van Roden al vier jaar. “Er bestaan grote verschillen in standpunten. Het is nog maar de vraag of de plannen doorgang zullen vinden.”

Hulshof van de gemeente is positiever gestemd. “Er is nog genoeg genoeg ruimte voor onderhandeling.” Hij verwacht dat beide partijen elkaar wel zullen vinden. Uitgaande van die gedachte gaat de bouw na de bouwvak van start.

Reageer op dit artikel