nieuws

Verdedigingswallen van slot Loevestein grondig gerenoveerd

bouwbreed Premium

De verdedigingswallen van slot Loevestein te Poederoijen worden grondig gerenoveerd. Dat is ook wel hard nodig, omdat de slotwallen danig in verval zijn geraakt. Het werk wordt in etappes aangepakt door D.G.M. Maarn BV te Maarn.

Dit bedrijf is overigens al enige jaren op kleinere schaal en met enige onderbreking op het slot bezig met allerhande renovatiewerk. Dit keer gaat het echter om een zeer omvangrijk werk. Het betreft de renovatie van in totaal 1760 m2 slotwal. Daarvan is inmiddels ongeveer 1000 m2 muur gedaan. Het gaat daarbij om muren met een lengte van 100 meter en een gemiddelde hoogte van 10 meter.

Scheuren

Allereerst zijn de scheuren en aantastingen van hele muurdelen, grondig per wal in kaart gebracht. De muren zijn daarbij genummerd. Op tekeningen is nauwkeurig aangegeven, waar de scheuren en muurschades zich bevinden. Het voegwerk dat moet worden vernieuwd beloopt ongeveer 40 tot 100% van het totaal.

Rijksgebouwendienst te Arnhem de opdrachtgever, heeft bepaald, dat de verdedigingswallen weliswaar moeten worden gerenoveerd, maar ook zoveel mogelijk in de natuurlijke staat moeten blijven. Dat betekent dat alleen dat voegwerk moet worden verwijderd, dat los zit en een gevaar vormt voor de kwaliteit van de muur. Het nieuw aan te brengen voegwerk moet de constructie van en de kleur van het bestaande voegwerk zo dicht mogelijk benaderen.

Steigerwerk

Het steigerwerk voor de renovatie van de verdedigingsmuren is opgebouwd door steigerbouwer Rojo BV uit Delft.

De steigers in drie etages van in totaal 8 meter hoog, zijn gefundeerd op houten balken, die op de aarden grachtenwal zijn neergelegd. Daartoe is het waterpeil van de grachten tijdelijk verlaagd.

De te renoveren verdedigingswallen zijn allereerst grondig schoongespoten met behulp van hogedrukspuiten. De aangetaste voegen worden vervolgens met behulp van een diamanten voegenfrees verwijderd, waarbij de frees het voegcement over de gehele dikte van 10-15 mm en tot een diepte van 25 mm in een keer wegfreest. Vervolgens wordt er opnieuw volzat gevoegd, waarbij de oorspronkelijk kleur een aanzien van de voeg, zoveel mogelijk worden benaderd.

Bij de hoofdingang van het kasteel moeten de muren nog worden voorzien van knipvoegen. Het gaat hierbij om ongeveer 60 m2 muur die moet worden gerenoveerd. Daarmee zijn de werkzaamheden nog lang niet afgelopen. Een groot gedeelte van de verdedigingswallen is voorzien van stucwerk. Ook dit stucwerk is ernstig aangetast. Dit wordt echter in een volgende fase aangepakt.

Een algemeen beeld van een aangetast muurdeel van het slot.

De verdedigingswallen worden tot ruim 10 meter boven het waterniveau gerenoveerd.

Reageer op dit artikel