nieuws

Veertig huizen ten prooi aan Schiphol

bouwbreed

De uitbreiding van Schiphol met een vijfde start- en landingsbaan betekent dat uit veiligheidsoverwegingen veertig woningen definitief moeten wijken. Veertien woonboten nabij de luchthaven moeten naar een andere plaats. Dat vloeit voort uit de nieuwste berekeningen van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR).

De dienst stelde vorig jaar al de veiligheidszones vast, maar maakte daarbij gebruik van onjuiste gegevens. De NLR ging uit van een gemiddeld startgewicht van vliegtuigen van 120 ton in plaats van de gangbare 80 ton. Het hogere startgewicht leidde in modelberekeningen tot een hoger risico op neerstorten en dus op een groter veiligheidsgebied rond de luchthaven. Daardoor dreigde de sloop van tientallen huizen extra. Omwonenden en de Tweede Kamer toonden zich toen verontrust.

De jongste berekeningen van de NLR gaan nu weer uit van 80 ton. In een brief aan de Tweede Kamer stelden de verantwoordelijk ministers Jorritsma en De Boer in oktober overigens al dat 80 ton voorlopig de norm is. Ze erkenden destijds dat de verwachting is dat het gemiddelde startgewicht in de toekomst kan toenemen.

Tijdens een evaluatie in 1999 moet blijken of er dan een aanpassing van de veiligheidszones nodig is.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels