nieuws

Veel opties voor vervoer over water

bouwbreed Premium

Door Brabantse bestaande vaarwegen beter te benutten en het gebruik ervan te stimuleren kan het goederenvervoer over de weg worden teruggedrongen. Er moet een centraal informatie-punt worden ingesteld die projecten gaat coordineren en sturen.

Dat staat in de nota ‘Samen vaart maken’, die minister Jorritsma woensdag 5 februari door de Brabantse commissaris van de koningin, F.J.M. Houben krijgt aangeboden.

‘Samen vaart maken’ is de weerslag van ruim een jaar vergaderen door vertegenwoordigers van onder andere de provincie, Rijkswaterstaat, gemeenten, Kamers van Koophandel, Brabantse Milieufederatie, Eigen Verladers Organisatie en Centraal Overleg Vaarwegen. Deze organisaties hebben zich vorig jaar verenigd in het Overlegplatform Brabantse Kanalen.

Dit Overlegplatform, wil naast het vasthouden van bestaande hoeveelheden goederen, aantrekkelijke voorwaarden scheppen voor nieuwe goederenstromen. De aanpak die het orgaan voor ogen staat is gebaseerd op enerzijds de samenwerking tussen partijen en bundeling van goederenstromen en het stimuleren van initiatieven en anderzijds het selecteren van kansrijke gebieden.

Uitgangspunt van de visie is om bestaande vaarwegen beter te benutten en het gebruik ervan te stimuleren. Door zaken als efficiencyverhoging van de binnenvaart, aanpassing ruimtelijk beleid, marketing en communicatie moet dat doel worden bereikt. In de visie wordt verder voorgesteld om een centraal informatie en coordinatiepunt in het leven te roepen. “Van daaruit worden projecten van de grond getild, partijen bijelkaar gebracht, subsidieaanvragen afgestemd en informatie verstrekt,” aldus het platform in ‘Samen vaart maken’.

Trendbreuk

In het plan worden verder verder vijf criteria geintroduceerd zal onder andere een gunstig vestigingsklimaat, kwaliteit van de ontsluiting van vaarwegen en aanwezigheid van voldoende vraag naar vervoer over water. Op basis van deze criteria worden in Noord Brabant kansrijke regio’s en initiatieven geselecteerd.

De aanpak en verbetering van het vervoer over water is van belang omdat berekeningen van het Centraal Planbureau laten zien dat voor Noord-Brabant in 2015 een groei van 28 procent over water mogelijk moet zijn. In 1993 werd 65 miljoen ton over water vervoerd, in 2015 moet dit 83 ton zijn. “Om dit te bereiken is een trendbreuk noodzakelijk, de feitelijke groei van de binnenvaart in Noord-Brabant blijft op dit moment ver achter bij de gewenste ontwikkelingen”, aldus de planopstellers.Voordat Jorritsma woensdag de nota op het provinciehuis in ontvangst zal nemen, bezoekt zij eerst Tilburg. Daar wordt de bewindsvrouw over de verbredingsplannen voor het Wilhelminakanaal bijgepraat.

Reageer op dit artikel