nieuws

Van der Donk vecht aanschrijvingen aan

bouwbreed

Het Afvalverwerkingsbedrijf Theo van der Donk Container en Recycling BV uit het Brabantse Nuland heeft in beroep bij de Raad van State in Den Haag een tweetal aanschrijvingen aangevochten en alsnog verzocht om een vergunning voor een puinbreker.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een dwangsom uitgevaardigd van f. 1500 tot een maximum van f. 15.000 voor elke keer dat Van der Donk de puinbreker gebruikt. Bovendien hebben GS de verwerker van bouw- en sloopafval (BSA) laten weten dat er sprake is van illegale opslag.

Van der Donk is zich van geen kwaad bewust. Het bedrijf zegt in haar vergunningaanvraag melding gemaakt te hebben van de inbouw van een kleine puinbreker. Het afvalverwerkingsbedrijf zag geen andere oplossing meer nadat de gezamenlijke Brabantse puinverwerkingsbedrijven van de ene op de andere dag hun tarieven verdubbelden.

Van der Donk, dat jarenlang met verlies heeft gedraaid, zag in de exploitatie van een eigen puinbreker een mogelijkheid om uit de rode cijfers te komen. De afvalverwerker vroeg eerder bij de Raad van State met succes om schorsing van de dwangsom.

De puinbreker, die maar enkele procenten van de totale BSA-stroom in Brabant verwerkt, heeft het bedrijf naar een betere financiele positie gevoerd. In het veelvuldige overleg dat met GS wordt gevoerd proefde het bedrijf bovendien dat het provinciebestuur niet ongenegen is vergunningen te verlenen voor nieuwe puinbrekers.

Ontkennen

Vertegenwoordigers van GS van Noord-Brabant ontkennen ten stelligste dat een dergelijke boodschap ooit doorgeklonken kan hebben. Als er in de toekomst behoefte mocht zijn aan meer capaciteit dan zullen de vergunningen van de bestaande puinbreekinstallaties verruimd worden. Het provinciebestuur staat dan ook nog onverkort achter de aanschrijving wegens het illegaal gebruik van de puinbreker en illegale opslag.

De Raad van State zal over een aantal weken bekend maken of de provincie terecht heeft geweigerd aan van der Donk vergunning te verlenen voor een puinbreker. Daarnaast zal het Haagse rechtscollege uitspreken of de beide aanschrijvingen terecht zijn uitgegaan naar het bedrijf in Nuland.

Reageer op dit artikel