nieuws

Uitbreidingsplannen Zegveld afgewezen

bouwbreed

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag heeft het nieuwe Woerdense bestemmingsplan ‘Terrein voor handel en Nijverheid Zegveld’ afgekeurd. Dat gebeurde op verzoek van R. Bodenstaff, die vlak bij het plangebied woont. Het bestemmingsplan werd in april 1993 door het gemeentebestuur vastgesteld.

Het plangebied ligt aan de zuidwestzijde van de Hoofdweg in Zegveld. Het plan werd opgesteld om het bedrijventerrein te kunnen uitbreiden met 1,35 hectare. Bodenstaff woont in een ten noorden van de Hoofdweg gesitueerde woonboerderij; het beoogde uitbreidingsgebied ligt 45 meter van hem vandaan.

Bodenstaff was om een aantal redenen tegen de uitbreiding. Hij voerde onder meer aan dat het plan strijdig is met het provinciaal en landelijk beleid. Verder betwistte hij de behoefte aan een dergelijke uitbreiding en vreesde hij dat zijn woongenot aangetast zou worden.

De rechters beaamden dat het plangebied in een streek ligt, waarin volgens de landelijke Vinex-nota extra aandacht besteed moeten worden aan het tegengaan van verstedelijking. In het provinciaal Beleidsplan natuur en landschap staat dat in het gebied rond Zegveld landschapsontwikkeling voorrang moet krijgen. Alleen met een zeer doortimmerde motivering zouden deze beleidsuitgangspunten opzij gezet kunnen worden, concluderen de rechters. Zij hebben zo’n motivering echter niet kunnen achterhalen.

In Woerden zou nog voldoende ruimte zijn voor streekgebonden bedrijven. De behoefte aan nieuwe bedrijfsterreinen in Zegveld zou onvoldoende zijn onderzocht. De rechters halen daarom een streep door de uitbreidingsplannen van de gemeente.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels