nieuws

Tommel zet vraagtekens bij huurverlaging Apeldoorn

bouwbreed

Individuele huurverlaging is volgens NCIV koepel voor woningcorporaties een ongelukkige keus en ook staatssecretaris Tommel heeft zijn bedenkingen. De Nationale Woningraad vindt dat er niets bijzonders gaande is. Een paar weken geleden kwam de gemeente Apeldoorn met het plan om individuele huurverlaging toe te passen. Hierdoor kunnen mensen met een minimuminkomen een duurdere woning huren.

Volgens het gemeentebestuur van Apeldoorn is individuele huurverlaging hard nodig, omdat door het beleid van het ministerie van Volkshuisvesting de huren jaarlijks te veel stijgen. De gemeente verwijt het ministerie eveneens dat de subsidies voor het bouwen van nieuwe woningen voortdurend worden verlaagd. De gemeente gaat ervan uit dat het ministerie van Volkshuisvesting zich soepel opstelt bij de individuele huurverlaging.

Staatssecretaris Tommel van Volkshuisvesting plaatst vraagtekens bij de plannen, maar wijst ze niet op voorhand af. Hij heeft binnenkort een gesprek met de gemeente om zich nader te laten informeren over de Apeldoornse regeling.

Nieuwe huursubsidiewet

De gemeente houdt zich hiermee bezig met inkomenspolitiek. Deze hoort eigenlijk bij de landelijke politiek thuis.

Tommel bereidt op dit moment de nieuwe Wet huursubsidie voor. Medio dit jaar komt deze in de Tweede Kamer. Deze nieuwe wet biedt genoeg mogelijkheden om mensen met een minimum inkomen duurder te laten huren. Over de hele linie komt er meer geld voor huursubsidie beschikbaar.

De regeling kost Apeldoorn dit jaar f. 25,9 miljoen. De gemeente en de plaatselijke woningcorporaties financieren die kosten.

Voor de financiering mogen de corporaties 150 koopwoningen in de vrije sector op de markt brengen. Daarnaast stelt Apeldoorn zich soepel op bij het bewaken van de budgetten van de corporaties. De corporaties derven door de individuele huurverlaging inkomsten. Het belang van de corporaties is dat door de nieuwe regeling minder nieuwbouw in de sociale sector nodig is. Momenteel leveren nieuwe goedkope woningen exploitatieverliezen op die tot f. 50.000 per woning oplopen. Mensen die voor individuele huurverlaging in aanmerking komen, behouden recht op huursubsidie.

Mensen met een minimuminkomen mogen in Apeldoorn een duurdere woning huren dan de huidige Huursubsidiewet toestaat. Normaal gesproken komen mensen met lage inkomens alleen in aanmerking voor woningen met een huur van maximaal f. 680.

NCIV directeur Willem van Leeuwen vindt deze huurverlaging een ongelukkige keus van Apeldoorn. “Het is te prijzen dat een gemeente zoveel geld over heeft om de huren betaalbaar te houden, maar deze ontwikkeling is een slechte zaak. Om de sociale sector betaalbaar te houden zou veel beter gedacht kunnen worden aan lagere grondprijzen of een gezamenlijke pot met goede afspraken over het beleid.”

Niets bijzonders

De Nationale Woningraad vindt dat er op zich niets bijzonders gaande is. “Kostendekkende huren bij nieuwbouwwoningen worden veel te hoog in de sociale sector. Al jaren zoeken corporaties naar dekking van hun tekorten om huren laag te houden. Sommige corporaties verkopen eigen bezit om aan middelen te komen. En zo wordt steeds gezocht naar dekking”, aldus Dick Hamersma directeur van de NWR.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels