nieuws

Toeleveringsbedrijven zijn kritisch in beursdeelname

bouwbreed Premium

Bouw- en toeleveringsbedrijven zijn en worden veel kritischer ten aanzien van beursdeelname. Dat heeft enerzijds te maken met het feit, dat de beurskosten exorbitant zijn gestegen en anderzijds zijn bedrijven erachter gekomen dat het geen zin heeft achter elkaar aan te blijven hollen uit concurrentieoverwegingen.

De prijzen zijn de laatste jaren inderdaad enorm gestegen. Voor een tamelijk eenvoudige stand betaalt een bedrijf al gauw f. 100.000 of meer tot veel meer als het een grote stand betreft. De prijs verschilt nauwelijks tussen verschillende beurzen van enig allure. Zo maken de prijzen van De Bouwvakbeurs Zuidlaren en die van de Bouwbeurs Utrecht elkaar niet veel meer uit. Voorheen kwam de RAI te Amsterdam daar nog bij, maar die is voor veel toeleverende bedrijven niet meer zo interessant, sinds de beurs zijn karakter enkele jaren geleden heeft veranderd en zich meer is gaan toeleggen op de architecten en projectmarkt. Bedrijven maken tegenwoordig vaak een keuze tussen de beurzen. Dat geldt zowel voor de grote als de kleinere bedrijven. Zo zijn er grote bedrijven, die zich alleen op de Bouwvakbeurs Zuidlaren vertonen als de Bouwbeurs Utrecht dat jaar niet plaatsvindt. Deze beurs is eens in de twee jaar evenals de BouwRai. Door het ‘afvallen’ van de BouwRai is Zuidlaren voor veel bedrijven aantrekkelijker geworden. De BouwMecc in Maastricht heeft na een vliegende start geen opleving meer gekend en is niet meer dan een regionale beurs. Zelfs Batibouw in Brussel wordt door belangrijke toeleveringsbedrijven als ‘regionale niveau’ beschouwd. Het is meer een publieksbeurs dan een beurs voor de bouw.

Koppen bij elkaar

Midden jaren tachtig hebben de belangrijke toeleverende bedrijven voor de bouw de koppen bij elkaar gestoken om een weerwoord te hebben op de exorbitante prijzen die voor stands moesten worden neergeteld. In de Skoop, de stichting isolatie heeft men toen een rouleersysteem afgesproken. Die afspraken zijn inmiddels verwaterd, maar de meeste bedrijven hebben ervaren dat beurspresentatie niet zaligmakend is en passen nog steeds een selectief beursbeleid toe. Ook zijn de bedrijven er inmiddels achter, dat ze niet achter elkaar aan hoeven te rennen uit concurrentieoverwegingen. Er zijn inmiddels veel andere mogelijkheden, waaronder ook regionale presentaties, om de markt te bedienen.

Reageer op dit artikel