nieuws

Status en toepassing Eurocodes onduidelijk

bouwbreed

In Europees verband wordt gewerkt aan Eurocodes waarin onder meer de veiligheid van bouwconstructies wordt geregeld. Er bestaat veel onduidelijkheid in Nederland over de status en praktische toepassing van deze documenten. Een toelichting en de stand van zaken.

In de afgelopen jaren heeft het Nederlands Normalisatie-instituut regelmatig melding gemaakt van de ontwikkeling en de publicaties van de verschillende delen van de Eurocode. Het instituut uit Delft krijgt veel vragen over deze documenten te beantwoorden.

De Eurocodes zijn een aanzet om de eisen voor veiligheid in de Europese landen op eenzelfde niveau te krijgen. Ze gaan in de eerste plaats over het bepalen van de constructieve veiligheid van bouwconstructies. Maar ook bruikbaarheid en zelfs aspecten van uitvoering worden behandeld. De eisen voor de veiligheid is in alle Europese landen een zaak van de nationale overheden. Die hebben een doorslaggevende stem bij het vaststellen van de Eurocodes als Europese Norm (EN).

Het normalisatiewerk voor de Eurocodes gebeurt in de commissie CEN/TC 250Structural Eurocodes van de Europese Gemeenschap. Vanaf het begin van opstellen van de Eurocodes is duidelijk geweest dat gelijkschakelen van het veiligheidsniveau in de verschillende Europese landen (nog) niet aan de orde is. Harmoniseren is wel mogelijk voor de methoden om een veiligheidsniveau te bepalen.

Voornorm

De Eurocodes worden niet direct als Europese Norm uitgebracht. Eerst worden ze in een experimentele periode als Europese Voornorm (ENV) gehanteerd. De gebruikers kunnen ervaringen met het gebruik ervan terugkoppelen naar hun nationale normalisatie-instituten. Die ervaringen worden meegenomen bij het omzetten van de voornorm in een norm.

Alle Europese voornormen worden in Nederland uitgegeven als nationale voornormen (NVN-ENV). Ze hebben dezelfde status als gewone normen maar de nationale norm die vervangen gaat worden, wordt echter nog niet ingetrokken.

Een Eurocode-deel, zoals door het NNI gepubliceerd, is nog niet direct in Nederland of in een ander Europees land bruikbaar. Bij zo’n deel moet in ieder land een zogenoemd National Application Document (NAD) worden opgesteld. Die dienen om de Eurocodes te koppelen met de nationaal geldende regelgeving. Het veiligheidsniveau is hierbij het belangrijkste.

Bouwbesluit

In Nederland is door invoering van het Bouwbesluit een zeer strakke structuur met verwijzing van wetgeving naar normen ontstaan. De eisen staan daarbij in de wet en de bijbehorende bepalingsmethoden in de normen. De Teksten van de Eurocodes zijn vaak minder scherp geformuleerd. Dat maakt het de wetgever niet mogelijk daarnaar te verwijzen.

De Eurocodes moeten voor experimentele doeleinden wel toegepast kunnen worden. Daarom is door het NNI verklaard, dat een constructie ontworpen volgens Eurocodes met NAD equivalent is met de bepalingsmethode van het vereiste veiligheidsniveau in Nederland volgens NEN 6700.

Ontwerpen die volgens Eurocodes zijn gemaakt mogen dus voor toetsing aan diensten van Bouw- en Woningtoezicht worden aangeboden. Weigering van een dergelijk ontwerp mag dan alleen op grond van het niet deugen van het ontwerp en niet op grond van het niet rechtstreeks aangewezen zijn door het Bouwbesluit. Vindt een gemeente dat voor een bepaald onderdeel een ENV met NAD niet overeenkomt met NEN 6700 dan kan de gemeente daarnaar handelen. Deze opvatting met dan op grond van de Algemene wet bestuursrecht zijn gemotiveerd.

Stand van zaken

Het NNI heeft in totaal 4 NAD’s uitgegeven bij de basisdelen van de Eurocodes Beton-, Staal-, Composiet- en Houtconstructies. Binnenkort zal dit aantal flink worden uitgebreid, onder andere met NAD’s bij Eurocode-delen die gaan over de belasting op constructies. Dan wordt het ook mogelijk zowel de bepaling van de belastingen ald de sterkteberekening op basis van Eurocodes te maken. Ook is het ontwerp van de fundering op basis van een Eurocode mogelijk. De Eurocode NVN-ENV 1991-3 ‘Verkeersbelastingen op bruggen’ met bijbehorend NAD zal direct de thans nog bestaande bijlagen vervangen in NEN 6723 voor betonnen bruggen en NEN 6788 voor stalen bruggen.

Bij het NNI is meer informatie en een schema met de stand van zaken van de Eurocodes te krijgen.

Reageer op dit artikel