nieuws

Staat moet kosten herstel 737 woningen in Lelystad betalen

bouwbreed

De Staat moet aan de christelijke woningbouwvereniging De Opdracht een schadevergoeding betalen voor herstelkosten van 737 woningen in Lelystad. Dit heeft de Hoge Raad beslist. De woningen werden in de periode ’78-’81 gebouwd door de Stichting Woningbouw Lelystad (SWL). De stichting is opgericht door de Rijksdienst IJsselmeerpolders van het ministerie van Verkeer en Waterstaat omdat in Lelystad destijds geen woningbouwvereniging was. Op 29 december ’83 zijn de betreffende twee woningcomplexen door de SWL in eigendom overgedragen aan De Opdracht.

De woningen bleken echter een groot aantal gebreken te vertonen waarvoor De Opdracht de Staat aansprakelijk stelde. Deze ontstonden door bouw- en constructiefouten en verkeerde materiaalkeuze. Het gaat o.m. om scheuren, vocht en slechte afwerking. De Hoge Raad besliste vorige week dat de Staat voor de gebreken aansprakelijk is. Over de hoogte van de schadevergoeding zal een aparte procedure worden gevolgd.

In deze kwestie is nogal wat tijd verspeeld doordat de Staat eraan vasthield dat de zaak door een arbitragecollege zou worden beslecht. Ook is er een deskundigenonderzoek ingelast. De rechtbank in Den Haag stuurde De Opdracht in ’86 met lege handen naar huis. Het gerechtshof liet onderzoeksrapporten uitbrengen en wees de vordering van De Opdracht toe in ’95. Dit vonnis is door de Staat (het ministerie van V en W, de RIJP) vergeefs bij de civiele kamer van de Hoge Raad aangevochten.

Reageer op dit artikel