nieuws

Slechts 750 woningen opgeleverd:

bouwbreed

Bouwproductie bereikt dieptepunt in Eindhoven

De bouw heeft vorig jaar in Eindhoven een historisch dieptepunt bereikt. In totaal werden er slechts 750 woningen opgeleverd. De woningmarkt is hierdoor in de lichtstad bijzonder gespannen. Volgende maand komen circa 1000 huizen in de verkoop die voor het eerst door middel van een loting worden verkocht. Er hebben zich inmiddels 2000 kooplustigen aangemeld. Verwacht wordt dat het aantal gegadigden nog tot ruim 2500 zal oplopen.

Hans Ouwerkerk

In 1995 werden in Eindhoven nog 1264 woningen opgeleverd. Vorig jaar slechts 750. “Een dieptepunt dat we een aantal jaren geleden eigenlijk al hebben zien aankomen”, zegt Frans Robers, hoofd van de afdeling volkshuisvesting in Eindhoven.

“We hebben gewoon onvoldoende inzetbare bouwgrond gehad. Daardoor ontstaan die enorme pieken en dalen in de productie. Daarbij komt nog dat voor wat betreft het bouwen op binnenstedelijke locaties we nu eenmaal te maken hebben met zaken als bodemsaneringsproblematiek. De procedures lopen voor dergelijke locaties nu eenmaal lang.”

Er gloort overigens wel licht aan het einde van de tunnel. Immers, zo benadrukt Robers, Eindhoven heeft heel wat plannen in de pijplijn zitten waarvan de uitvoering met rasse schreden dichterbij komt. “Zo maken we volgend jaar een begin met de Vinex-locatie Meerhoven. Hier moeten in een kleine acht jaar tijd zo’n 7000 woningen verrijzen. We gaan ervan uit dat we dan een echte inhaalslag qua productie kunnen gaan maken.”

Bouwproductie

Voor dit jaar ziet het hoofd volkshuisvesting al mogelijkheden om de bouwproductie naar zo’n 1700 woningen te tillen.

Dat is ook noodzakelijk omdat de vraag naar woningen in het Eindhovense enorm is. Volgende maand komen er zo’n duizend woningen van het bouwplan Blixembosch op de markt. De belangstelling voor deze woningen is groot. Zelfs zo groot dat Eindhoven voor het eerst een lotingssysteem bij de verkoop van de woningen gaat toepassen.

Robers: “Tot op heden hebben ruim 2000 mensen zich op de lotingslijst laten plaatsen. De sluiting is eind deze maand. We gaan ervan uit dat dit aantal nog tot zo’n 2500 koopgegadigden zal groeien.”

verloting

De loting betreft niet alleen de goedkoopste klasse. Ook in het middeldure en het dure segment geeft uiteindelijk alleen een gevallen lot recht op koop.

Voor de goedkopere koopwoningen vanaf f. 157.000 geldt nog eens de voorwaarde dat de aspirant-koper een huurwoning met een maandhuur lager dan f. 750 moet achterlaten. “Ruim achthonderd mensen die zich hiervoor hebben aangemeld voldoen aan die eis. Hiermee hopen we de doorstroming op gang te brengen. Gebleken is namelijk dat er in Eindhoven nogal scheef wordt gewoond. Het stellen van voorwaarden is een mogelijkheid om die goedkopere woningvoorraad vrij te maken voor de doelgroep.”

Robers zegt nog niet te weten of het lotingssysteem ook voor de bouwlocatie Meerhoven zal worden toegepast. Een evaluatie van de ervaringen met Blixembosch moeten uitwijzen of Eindhoven vaker naar een toewijzingssysteem zal grijpen.

Ontspannen

Robers zegt nog geen zinnig woord te kunnen zeggen over de vraag wanneer de woningmarkt in de lichtstad weer enigszins in evenwicht is. “De rentestand speelt daarbij toch ook een belangrijke rol.”

In de visie van de Nederlandse Makelaarsvereniging (NVM) is er pas sprake van een ontspannen markt wanneer een consument uit vier tot vijf woningen kan kiezen. In veel gebieden is dat momenteel nauwelijks een op drie. Robers: “Wij zijn in Eindhoven nog lang niet zover dat die keus binnen afzienbare tijd er is. Het zal nog lang duren eer de markt hier ontspant.”

Reageer op dit artikel