nieuws

SFB-Groep realiseert winstverwachting

bouwbreed

De SFB-Groep heeft de winstverwachting over het jaar 1996 met enige miljoenen guldens kunnen overschrijden. Daarentegen bleef de ontwikkeling van bancaire producten achter op de planning.

Bij de presentatie van het jaarverslag 1995 kon voor het eerst een winstprognose worden gemaakt voor het volgende jaar omdat de ontvlechting van publieke taken en marktgerichte zaken zijn beslag had gekregen.

Voorzitter drs. J.J.P. Schouten van de Raad van Directeuren van de SFB-Groep noemde toen een winst van f. 17 miljoen over 1996 haalbaar. In zijn Nieuwjaarsrede, die hij maandag j.l. uitsprak, zei hij dat het zich laat aanzien dat over 1996 een winst van ruim f. 20 miljoen gerealiseerd zal kunnen zijn. “Een prima start voor een organisatie in het eerste jaar van de ommezwaai van non-profit naar profit”, aldus Schouten.

Bij gelegenheid van dezelfde jaarverslag-presentatie zei directeur H.J.M. Scheerder van de SFB Uitvoeringsorganisatie SV dat de ‘winst’ aan de publieke kant enige miljoenen guldens zou kunnen gaan bedragen.

Geen bancaire zaken

Niet bekend

Zo werd medio juni vorig jaar aangekondigd ‘dat binnen enkele maanden enkele bancaire producten zouden kunnen worden aangeboden’.

Aangekondigd werd dat samenwerking met een bank zou worden gezocht, zodat men onderaannemers in de bouw tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden G-rekeningen zouden kunnen aanbieden. Als die samenwerking zou zijn beklonken zouden ook enige spaarvormen kunnen worden aangeboden, waaronder bedrijfsspaarregelingen.

Deze producten blijken een halfjaar na de aankondiging nog niet van de grond te zijn gekomen.

De plannen bestaan overigens nog wel, maar realisering lijkt meer tijd te vergen dan aanvankelijk werd geschat.

Reageer op dit artikel