nieuws

Scholingsproject bouwers in Almere

bouwbreed

Bouwbedrijven in Almere gaan het mogelijk maken dat jaarlijks veertig mensen in Almere worden opgeleid voor de bouw. Dat is de afspraak die het bestuur van het Overlegorgaan Bouwnijverheid Almere (OBA) en de gemeente Almere hebben gemaakt. Medio 1997 gaan de eerste medewerkers in opleiding.

De deze week getekende intentie-overeenkomst is een aanzet tot een gestructureerde aanpak van de bouwopleidingen in Almere. De beroepsopleidingen maken deel uit van het leerlingenstelsel en richten zich op uitvoerende beroepen, zoals timmerman of metselaar. Behalve schoolverlaters komen ook andere kandidaten in aanmerking, bijv. mensen met een afgebroken opleiding of langdurig werklozen. Voorschakeltrajecten ondervangen het probleem van het missen van een vooropleiding.

Kenmerkend voor de overeenkomst is dat de bouwers zelf verantwoordelijk zijn voor opleiding en scholing van nieuwe medewerkers. De gemeente zal bij de uitgifte van woningbouwprojecten een bepaling opnemen, die de contractant verplicht een uitvoerend bouwbedrijf in te schakelen dat meedoet aan het project. De bouwers kunnen gebruik maken van geld vanuit het leerlingstelsel voor de bouw.

Reageer op dit artikel