nieuws

‘Reintegratie van wao’ers zal drastisch toenemen’

bouwbreed

Door de voorgenomen marktwerking in de wao, in het Haagse jargon Pemba genaamd, zal de aandacht voor reintegratie van wao’ers drastisch toenemen. Deze verwachting heeft Ed Nijpels, president-directeur van de Arbo-dienst Twaalf Provincien.

“De bedrijfsverenigingen blinken niet uit in reintegratie. Het blijft echter wel een punt van aandacht. Momenteel moeten verzekeraars f. 0,5 miljoen per werknemer reserveren om iemand tot zijn 65ste een arbeidsongeschiktheidsuitkering te kunnen geven. Pemba zal er ongetwijfeld voor zorgen dat verzekeraars eisen gaan stellen aan reintegratie”, zo verwacht Nijpels die als minister van VROM ooit nog eens de Eimert Sinoo-prijs van de Bouw- en Houtbond FNV heeft gekregen voor zijn inzet op het gebied van de arbeidsomstandigheden in de bouw.

Ook in menselijk opzicht acht hij die ontwikkeling goed. “Hoe langer je wacht mensen in de wao op te pakken, hoe groter de kans dat ze nooit meer aan de slag komen.” Vanuit de Twaalf Provincien zegt hij daarbij de helpende hand te kunnen bieden.

“Na de Arbo Unie, die overigens bestaat uit 39 zelfstandige diensten, zijn wij de landelijke Arbodienst die het beste in de bouw zitten. Momenteel hebben we een kleine 1500 bouwbedrijven in ons bestand met ongeveer 40.000 werknemers. Wij kunnen binnen ons bestand registreren waar iemand herplaatst zou kunnen worden. Met de branche willen we dat systeem verder ontwikkelen”, aldus Nijpels.

Accentverschuiving

Binnen zijn arbodienst ziet hij al een duidelijke omslag in werken. “Wij hebben nogal de naam alleen bezig te zijn met verzuimbeleid. Dat is zeker nu ten onrechte. Wij willen en kunnen arbo-brede diensten bieden en doen dat ook. Speciaal op bouwgebied hebben wij ook de nodige expertise in huis.”

Wat dat betreft heeft de Twaalf Provincien geluk gehad met het binnenhalen van een Bedrijfsgezondheidsdienst. Vooral de BGD Alkmaar was van oudsher al bekend als bouw-BGD. Vanuit die expertise heeft de Twaalf Provincien verder gebouwd aan verbreding van die kennis over alle 14 vestigingen. Zo is ook dit najaar weer een tournee gehouden waarbij het speciale bouwteam van de arbodienst langs alle vestigingen is geweest.

Maatwerk

Wat in Nijpels visie van belang is, is het leveren van maatwerk. “Als je praat over arbozorg, dan zie je dat grote bedrijven daar over hebben nagedacht, die hebben een personeelsfunctionaris die zich daar mee bezig houdt. De kleinere bedrijven zijn minder ver, omdat die domweg minder tijd zeggen te hebben om zich daar mee bezig te houden. Dat betekent dat je als Arbodienst maatwerk moet kunnen leveren, waar alle bedrijven mee uit de voeten kunnen. Je ziet ook dat veel bedrijven dat oppikken.”

Juist omdat de bouw op het gebied van arbeidsomstandigheden de nodige specifieke problemen kent, is het in zijn visie van belang dat arbodiensten ook specifieke bouwkennis opdoen. En dat is praktisch alleen maar mogelijk als er sprake is van een landelijk werkende dienst.

Schaal

“Toen de arbodiensten opkwamen, ontstonden er zo’n 400. Nu zijn er daar nog 250 van over, waarvan zo’n 100 gecertificeerd zijn. Daarvan werken er weer 25 landelijk. Ik verwacht echter dat over niet al te lange tijd er nog maar 5 a 6 landelijke diensten over zijn. Je hebt nu eenmaal een behoorlijke schaal nodig om alle branches te kunnen bedienen”, meent Nijpels.

Zelf zegt hij slechts geinteresseerd te zijn in overname van arbodiensten die een toegevoegde waarde voor het product hebben. “Wij zijn er duidelijk niet op uit om alleen maar kwantiteit in huis te halen. We kijken heel scherp of de over te nemen dienst iets toevoegt aan onze kennis en expertise. Zo hebben we onlangs de medische dienst van NedLloyd overgenomen, omdat die specifieke kennis in huis heeft op het gebied van transport en scheepvaart. Als de gelegenheid zich voordoet, zullen we zeker meer diensten overnemen”, aldus Nijpels, die de afgelopen maanden bijna dagelijks arbodiensten over de vloer krijgt die willen praten over samengaan.

Twaalf Provincien-baas Ed Nijpels.

Reageer op dit artikel