nieuws

Rechter stelt Sijmons in het gelijk

bouwbreed

Dagblad De Limburger heeft voor de rechter in Maastricht niet aannemelijk kunnen maken dat de voormalige wethouder P. Sijmons van Roermond, samen met topambtenaar H. van Hooff van de afdeling Financien van de gemeente Roermond, heimelijk in onroerend goed handelden.

Mr. P. Lampe van de rechtbank in Maastricht heeft dit bepaald in zijn uitspraak op twee korte gedingen die Sijmons en Van Hooff voerden tegen een publicatie in het dagblad op 16 november jl. Daarin stond dat het tweetal in 1995 probeerde een miljoenenproject, eigendom van twee Panamese postbusfirma’s, te verkopen aan een Heerlense vennootschap die geld van een drugsbaron belegt.

Volgens de rechter zijn bij de gewraakte publicatie de grenzen van zorgvuldigheid overschreden en de goede naam van Sijmons en Van Hooff aangetast. De krant moet, op straffe van een dwangsom van f. 10.000 per dag, op de voorpagina twee rectificaties plaatsen. De hoofdredactie van de krant beraadt zich nog over een in te stellen hoger beroep.

Reageer op dit artikel