nieuws

Praktijkopleiding Mierlo wil financiele onafhankelijkheid

bouwbreed

Het Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Betonbouw Nederland (SPBN), de Nederlandse Stichting voor Praktijkopleiding betonstaalverwerking (NSPB) en de Stichting Bouwopleiding Regio Helmond (SBRH) exploiteren sinds kort gezamenlijk het Opleidingscentrum Bouw (OCB) te Mierlo. “We worden een opleidingsinstituut voor de totale bouwnijverheid en we gaan ook het aantal 35B cursussen uitbreiden”, aldus directeur Martin Arntz. “We zijn niet vies van commercie. We willen onafhankelijk worden van subsidies.”

In 1992 stootte de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf (SVB) de betonopleiding in Mierlo af omdat deze niet voldoende rendabel was. “Het was een heel onzekere tijd”, zegt Arntz. “De medewerkers wisten niet goed waar ze aan toe waren en vreesden dat we het niet zouden redden.”

Dat bleek heel anders uit te pakken. In plaats van dat de betonopleiding een zorgenkindje bleef, timmert de organisatie nu flink aan de weg en is aan de onzekerheid een eind gekomen.

“Doordat drie partijen de opleiding nu samen exploiteren, kunnen we het verder uitbouwen. Voor het personeel is dat ook prettig. Nu zien ze dat we groeien, dat er perspectief zit in de zaak”, glimlacht Arntz. “Mierlo heeft naam en faam gekregen. Eerst stond een deel van de gebouwen leeg. Nu hebben we ruimtegebrek en moeten we gaan verbouwen en zelfs bij bouwen. Ik verwacht binnen een a anderhalf jaar al een forse uitbreiding van de gebouwen.”

Uitzenden

Veranderingen binnen het beroepsonderwijs – door onder meer de Wet Educatie en Beroepsonderwijs(WEB) – maken het voor het OCB mogelijk om het aantal activiteiten uit te breiden want door de nieuwe wetgeving wordt het beroepsonderwijs steeds meer een zaak van werkgevers en regionale opleidingscentra. “Zo kunnen wij steeds meer inspelen op de ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven. Het cursusaanbod kan van jaar tot jaar verschillen want we gaan inspelen op actuele zaken”, zegt Arntz. “Dat betekent wel extra werk want je moet een opleiding al op de plank hebben liggen op het moment dat er vraag naar is.”

Een andere mogelijkheden ziet Arntz als het uitzendverbod in de bouw wordt opgeheven. Arntz: “Samenwerkingsverbanden beschikken over een uitstekende infrastructuur binnen het bedrijfsleven. Het zou zonde zijn om daar geen gebruik van te maken. Ik ben al benaderd door verschillende uitzendorganisaties voor eventuele samenwerking. Het is een ontwikkeling die we nauwgezet volgen.”

Arntz vertelt trots over de goe-

de overnachtingsmogelijkheden waarover het OCB beschikt. In een gebouw pal naast het opleidingscentrum zijn kamers en een grote kantine aanwezig. Toch ziet hij hier nog mogelijkheden tot verbetering. “Tijdens de meerdaagse cursussen die we houden, worden de kamers zeer intensief gebruikt. Daarom denk ik erover om deze faciliteiten te verbeteren. Volwassen cursisten hebben bijvoorbeeld meer behoefte aan privacy dan de primaire leerlingen en we overwegen daarom een aantal kamers bij te bouwen die aan de huidige hoteleisen voldoen.”

Maximaal rendement

Arntz streeft er naar dat het opleidingscentrum in de toekomst geheel onafhankelijk wordt van subsidies. “Op lange termijn moeten we ons zelf kunnen bedruipen. Subsidies houden geen stand. De overheid trekt zich steeds meer terug en dat geldt ook voor het Opleidings en Ontwikkelingfonds voor de bouw.”

Hij sluit uit dat commerciele activiteiten ten nadele van de primaire opleidingen zullen zijn. “Als opleidingsbedrijf moeten we geld genereren om andere activiteiten, zoals de primaire opleidingen in stand te kunnen houden.”

Uitbreiding van de activiteiten betekent niet dat het samenwerkingsverband veel nieuw personeel zal aantrekken. “We komen er niet onder uit om nieuwe mensen binnen te halen, maar ik verwacht geen forse uitbreiding van het personeel”, aldus Arntz. “We proberen met een minimum aan personeel het maximum aan rendement te bereiken.”

Het Opleidingscentrum Bouw te Mierlo leidt niet meer uitsluitend op voor de betonbouw.

Reageer op dit artikel