nieuws

Onderhoud Haagse particuliere huurwoningen krijgt vorm

bouwbreed

De gemeente Den Haag heeft met de stichting Platformoverleg Woningbeheerders overeenstemming bereikt over de aanpak van het achterstallig onderhoud van vooroorlogse woningen.

Hiermee wordt een begin gemaakt aan de grootschalige particuliere woningverbeteringscampagne ‘VerBeter Den Haag’. Hiermee is in totaal ruim f. 194 miljoen gemoeid.

De particuliere woningverbeteringscampagne ‘VerBeter Den Haag’ richt zich op eigenaar-bewoners en particuliere verhuurders. Hierbij gaat het erom dat deze met ruime subsidiemogelijkheden worden gestimuleerd het woningbezit aan te pakken. Onderzoeken wezen vorig jaar uit dat in vier gebieden de staat van onderhoud van de woningen fors onder de maat is. Dertien procent van alle 57.000 woningen die deze vier gebieden telt zijn slecht tot zeer slecht. Bijna al deze woningen zijn in particulier bezit.

Om te voorkomen dat de wijken in een negatieve spiraal terechtkomen wil Den Haag met een combinatie van stimulerende en dwingende instrumenten investeringen in het eigen woningbezit afdwingen. Naast een grootschalige voorlichtingscampagne wordt er geld uitgetrokken voor de begeleiding van de woningverbetering. Belangrijkste is echter dat de subsidiemogelijkheden zijn verruimd. “Met ingang van 1 januari kan men in de intensiefbeheergebieden bij een woningverbetering f. 5000 subsidie krijgen. Dat was voorheen f. 2000”, zo ligt een woordvoerster van de gemeente Den Haag toe.

Convenant

Om het beleid niet alleen te richten op de eigenaar-bewoner is Den Haag met de Stichting Platformoverleg Woningbeheerders Den Haag rond de tafel gaan zitten. Hierin is een aantal grotere particuliere verhuurders vertegenwoordigd. Met het convenant dat beide partijen deze week hebben ondertekend wordt het gezamenlijke belang van onderhoud en verbetering van het woningbezit onderschreven. Kern van de samenwerking is een betere afstemming van het gemeentelijk subsidie-instrumentarium op de wensen en de bedrijfsvoering van de particuliere verhuurders. In ruil oor deze aanpassingen zullen de verhuuurders loyaal meewerken aan verdere activering van vereniging van eigenaren en aan onderhoudsstimulering en verbetering.

NVOB

Het is overigens niet de eerste afspraken die Den Haag voor de aanpak van de woningverbetering maakt. Vorig jaar sloot de gemeente al een contract met de afdeling Den Haag van het NVOB over het wegwerken van het achterstallig onderhoud van woningen in particulier bezit. In het kader van de campagne worden de vooroorlogse woningen in de intensiefbeheersgebieden gekeurd. Vervolgens worden de deelnemende NVOB-bedrijven in de gelegenheid gesteld offertes uit te brengen.

Reageer op dit artikel