nieuws

OBN treedt toe tot AVBB-overleggroep GWWO

bouwbreed Premium

Stratenmakers via zijdeur AVBB binnen

De Ondernemersbond Bestratingsbedrijven Nederland OBN is er in geslaagd tegen de zin van het AVBB als onderaannemersorganisatie binnen te komen bij deze koepelorganisatie. OBN is namelijk vanaf 1 januari toegetreden tot het GWWO, het samenwerkingsverband van AVBB-leden in de gww-sector. Uit dien hoofde kan men, ondanks het ontbreken van het formele lidmaatschap toch meedraaien in alle AVBB-beleidsgroepen.

Gerrit van Oosten

Tot 1 januari maakte de OBN deel uit van de Confederatie Gespecialiseerde Aannemers CONGA. Die door OBN in 1994 opgerichte federatie van in totaal zeven onderaannemersorganisaties streeft naar toelating tot de cao-besprekingen in de bouw. Getracht werd daartoe een positie te verwerven binnen AVBB-verband, omdat deze koepel de cao-delegatie vaststelt.

Kort geding

Voorzitter J.J. Meijer van de Conga, tevens OBN-voorzitter voerde daartoe de onderhandelingen bij het AVBB. Daar het AVBB weigerde aan dit verzoek te voldoen stelde Conga een kort geding in het vooruitzicht om het AVBB te dwingen. Dat kort geding, oorspronkelijk vastgesteld op 3 januari j.l. is niet doorgegaan. Maar staat nu op de rol van de rechtbank in Den Haag voor 29 januari. Dan zal Conga minus de OBN, die nu uit de confederatie is gestapt, alsnog proberen een zelfstandige positie bij de cao-onderhandelingen in de bouw te verkrijgen.

De toetreding tot het GWWO is volgens een mededeling van Conga gevolgd op een uitnodiging daartoe van deze AVBB-overleggroep. Bij het GWWO was geen commentaar te verkrijgen. Voorzitter J.G. Nelis is ziek, secretaris P.P. van der Kaaij alsmede zijn plaatsvervanger H. Visser bleken afwezig.

Volgens een OBN-woordvoerder komt het GWWO-bestuur op korte termijn bij elkaar om te bepalen op welke vertegenwoordigende zetels het OBN kan plaatsnemen. Dat zou volgens een ‘ingroei-model’ moeten plaatsvinden.

‘Absoluut geen lid’

AVBB-directeur mr. P.W.G.M. van Rooy ontkent in alle toonaarden dat de OBN nu lid van zijn organisatie is geworden. Volgens hem verzetten statuten noch reglementen van het AVBB zich tegen deelname van niet-leden van het AVBB in de overleggroep GWWO.

Volgens zijn zeggen is ook de veronderstelling onjuist dat OBN er in is geslaagd via een omweg of achterdeur bij het AVBB binnen te komen. “We wisten dat er gesprekken tussen GWWO en OBN plaatsvonden. Wellicht is daarom het kort geding dat op 3 januari zou dienen niet doorgegaan.”.

OBN-voorzitter J.J. Meijer meent echter dat zijn organisatie via een omweg er in is geslaagd op het hoogste niveau mee te kunnen praten met wat hij de hoofdaannemers noemt. “In de komende maanden zal worden bepaald op welke GWWO-zetels wij kunnen gaan plaatsnemen.”

Mogelijk opzetje

Vice-voorzitter A.C. Blonk van de Conga zegt het uittreden van de OBN “niet leuk te vinden, maar we nemen het hen niet kwalijk ook niet nu het op zo’n ongelukkig moment gebeurt. Je zou je kunnen afvragen of dit een opzetje van de hoofdaannemers is geweest om het kort geding te voorkomen. Maar dat gaat door omdat Conga blijft streven mee te kunnen praten over een cao, die wij verplicht zijn toe te passen.”

Reageer op dit artikel