nieuws

Nieuwkoop krijgt nieuw dorpshart met meer water

bouwbreed

Nieuwkoop krijgt een nieuwe indeling van het centrum. Een aantrekkelijk dorpshart met meer winkels en een supermarkt. Gisteren zijn daarvoor de plannen gepresenteerd. Deze zomer wordt de bouwvergunning afgeven en in 1998 wordt de eerste fase opgeleverd.

Bijna f. 4 miljoen wordt geinvesteerd in de herinrichting van het Reghthuysplein. Er wordt een Albert Heijn gevestigd en drie bestaande ondernemers vinden onderdak in de nieuwbouw. Daarboven worden woningen gebouwd.

De winkels in Nieuwkoop staan onder druk. De laatste jaren hebben ze het moeilijk. Met deze nieuwe aanpak moeten de winkels meer aantrekkingskracht uitoefenen. Verder wordt de bestaande verkeerssituatie aangepakt en komen er meer parkeerplaatsen. De kosten daarvoor zijn geraamd op f. 1,75 miljoen. “Dat mag niet te veel ten koste gaan van de uitstraling van de aangrenzende historische panden. We zijn er nu uit hoe dat het beste kan gebeuren. Al acht jaar is gediscusseerd over de herontwikkeling van het het centrum. Dit plan is interactief met zowel ondernemers als burgers opgezet”, vertelt burgemeester mr. W.M.C. de Vrey- Vringer van Nieuwkoop.

Water

Na de oplevering van de eerste fase wordt geprobeerd het water meer binnen het dorp te halen. Daarom zal een doorbraak worden gemaakt van het benedendorp naar het water.

“Daar zullen nog goede afspraken met de beheerders van het kerkgebouw over worden gemaakt. Veel mensen hebben op dit moment helemaal niet door dat Nieuwkoop zo dicht aan het water ligt en dat is jammer”, vindt de burgemeester.

Een schets van de gevelaanzichten in mogelijke uitvoeringen van de nieuwe situatie in Nieuwkoop.

Reageer op dit artikel