nieuws

Nieuwe stichting gaat warmtepomp promoten

bouwbreed

Vier leveranciers van warmtepompen hebben de Stichting Warmtepompen opgericht. Agpo uit Breda, Groene Warmte uit Schuddebeurs, Stiebel Eltron uit ‘s-Hertogenbosch en Techneco uit Leidschendam willen met deze stichting activiteiten ontwikkelen om de acceptatie van warmtepompen in Nederland te vergroten.

Tot nu toe zijn er volgens schattingen van de stichting in ons land nog slechts 800 warmtepompen ten behoeve van warmwatervoorziening of verwarming geinstalleerd. Voor het grootste deel betreft dat warmtepompboilers in de sociale woningbouw. De warmtepompen ten behoeve van verwarming zijn ongeveer gelijk verdeeld over woningbouw en utilteitsbouw. De grootste is gerealiseerd bij het World Trade Center in Amsterdam.

Vinex-locaties

De overheid heeft zich ten doel gesteld in het jaar 2020 in de woningbouw, de utiliteitsbouw en de industrie jaarlijks respectievelijk 16, 12 en 47 Petajoule te besparen door warmtepompen. Dat betekent in begrijpelijker termen de installatie van meer dan een miljoen warmtepompen in de woningbouw, enkele duizenden in de utiliteitsbouw en enkele honderden in de industrie. Dat lijkt veel, maar volgens de stichting zou in principe iedere cv-ketel door een warmtepomp kunnen worden vervangen.

De Stichting Warmtepompen ziet vooral belangrijke groeikansen voor zijn producten op de diverse Vinex- lokaties.

Belangrijkste struikelblok bij de verdere introductie van deze duurzame energiebron is de prijs. Evenals de zonneboiler is ook de warmtepomp zonder subsidie niet rendabel.

Warmtepomp

De vier in de stichting samenwerkende bedrijven zouden met de overheid naar analogie van de zonneboilerfabrikanten een convenant willen afsluiten. Daarbij verplicht de overheid zich tot subsidiering van het nog niet rendabele deel van de investering in een warmtepomp, terwijl de fabrikanten zorgen voor een geleidelijke prijsdaling van hun producten. Zo kan binnen een vastgestelde termijn de markt voor warmtepompen zichzelf draaiende houden.

De stichting gaat zich verder onder meer sterk maken voor een betere inschaling van warmtepompen binnen de energieprestatienormering en het realiseren van speciale energietarieven bij gebruik van warmtepompen.

Reageer op dit artikel