nieuws

Nieuwe kwaliteitseisen hang- en sluitwerk gereed

bouwbreed

Begin februari wordt de nationale beoordelingsrichtlijn met kwaliteitseisen voor hang- en sluitwerk van kracht. Dat verwacht de Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen (SKG). Alleen de instemming van het College van Deskundigen en de goedkeuring van de Harmonisatiecommissie Bouw zijn nog noodzakelijk. De producenten zijn tevreden over de nieuwe eisen, maar zij zullen wel een deel van hun assortiment moeten aanpassen.

Sinds jaar en dag wordt hang- en sluitwerk gekeurd volgens de norm NEN 5059, op basis waarvan de SKG een, twee of drie sterren toekende. Dat leek een duidelijk systeem, totdat de politie zich twee jaar geleden met de normering ging bemoeien in het kader van het Keurmerk Veilig Wonen. De politie liet zijn manuele inbrekersproef op het hang- en sluitwerk los en toonde aan dat theorie en praktijk allerminst met elkaar overeenkwamen.

De inbrekersproef houdt in dat een inbreker/keurmeester met behulp van een standaard set inbrekersgereedschap probeert volgens een vastgesteld tijdschema binnen te komen. Zelfs gevelelementen, die van driesterren hang- en sluitwerk waren voorzien, bleken soms binnen enkele seconden open te breken, waarmee de politie in een klap het sterrensysteem onderuit haalde.

Hierdoor gealarmeerd en in de verwachting dat bijvoorbeeld verzekeraars de eisen van de politie in hun voorwaarden zouden gaan opnemen, heeft de SKG nieuwe concept-kwaliteitseisen opgesteld die aansluiten bij het keurmerk van de politie. Aanmerkingen daarop vanuit de markt zijn inmiddels verwerkt en over enkele weken worden de eisen van kracht in de vorm van een nationale beoordelingsrichtlijn.

Inbrekersproef

De eisen bevatten onder meer een verificatie in de vorm van een inbrekersproef. Om aan het belangrijkste bezwaar van producenten van hang- en sluitwerk tegemoet te komen streeft de SKG ernaar deze in een laboratoriumtest uit te voeren. Deze moet dan wel gelijkwaardig zijn aan de manuele proef, aldus een woordvoerder van de SKG.

Intussen is volgens de SKG al gebleken dat voor sloten en cilinders de eisen uit de oude normering wel voldoen. De problemen doen zich vooral voor bij beslag.

Om te voorkomen dat bij de consument onduidelijkheid blijft bestaan over oude en nieuwe sterren heeft de SKG in september de betrokken producenten al gevraagd geen sterren meer aan te brengen op producten waarover twijfel bestaat. Als overgangsmaatregel staat de SKG tijdelijk toe bij producten die voldoen aan de nieuwe eisen een plusteken toe te voegen aan de letters SKG die onder de sterren in het merkteken staan.

Duidelijkheid

De producenten van hang- en sluitwerk zijn blij met de nieuwe eisen, omdat er nu weer duidelijkheid is over de inbraakveiligheid van hun producten. Volgens J.R. Luinge van Lips Sloten betekent de invoering van de nieuwe eisen dat sommige producten, met name raamsluitingen, moeten worden aangepast en sterker gemaakt. Bij Lips gaat het om een of twee producten. “Dus zo dramatisch is het nu ook weer niet”. Daarmee spreekt hij wellicht niet voor bedrijven die zich niet alleen specialiseren in sloten en cilinders. Schattingen van de SKG geven aan dat van de ‘oude’ sloten en cilinders inderdaad vrijwel 100 procent voldoet aan de nieuwe eisen. Voor beslag is dat echter maar 10 procent. Van alle bladscharnieren voldoet volgens de SKG geen enkele, terwijl paumelles vrijwel allemaal voldoende veilig zijn. Ook grendels en bijzetsloten voldoen vrijwel allemaal aan de nieuwe eisen, maar zullen na de invoering in een lagere categorie worden geplaatst, omdat ze “zelfstandig nooit de vereiste veiligheid kunnen bieden”.

Op 5 februari wordt tijdens de Bouwbeurs het symposium ‘Houd de inbreker (buiten). De normering van veilig hang- en sluitwerk’ gehouden, waar de problematiek nader wordt uiteengezet. Nadere informatie is te verkrijgen bij het Congressecretariaat, tel. 030-295 52 34.

Reageer op dit artikel