nieuws

Nieuwbouw Huissen vraagt de nodige aanpassingen

bouwbreed

Eigenaar A.H. van Hulsteijn wil dat de geplande 26 woningen zo snel mogelijk gebouwd kunnen worden op zijn perceel aan de Loostraat in het Gelderse Huissen. De nieuwbouw betekent voor het Fitnesscentre Huissen van G. Nusteen echter een groot probleem. Nusteen zal zijn ter plaatse gevestigde bedrijfsgebouwen voor circa f. 75.000 moeten isoleren om geluidsoverlast te voorkomen.

Nusteen vroeg in een spoedprocedure bij de Raad van State in Den Haag om schorsing van het nieuwe bestemmingsplan Rietbaan Zuidelijk Deel dat de basis vormt voor de plannen van Hulsteijn. Nusteen zit in na-oorlogse barakken, die verre van geluiddicht zijn. Dat is een probleem.

“De activiteiten gaan gepaard met per microfoon tot 90 dBA versterkte ondersteuning”, weet gemeentewoordvoerder E.M. de Ruijter. Op grond van zijn nieuwe milieuvergunning zou Nusteen in ieder geval moeten isoleren. Omdat de bestaande bebouwing nu niet zo heel dichtbij staat, zouden de isolatiekosten momenteel f. 15.000 bedragen. Daar kan Nusteen wel mee leven. De f. 75.000 voor het geval er gebouwd wordt, vindt hij echter te veel van het goede.

Nusteen heeft inmiddels vernomen dat de gemeente subsidie heeft aangevraagd om hem te kunnen verplaatsen, een reden om voorlopig helemaal niet te willen isoleren. Dat zou immers op des-investeren kunnen neerkomen. Volgens hem moet eerst zijn probleem opgelost worden, alvorens er nieuwbouw plaatsvindt.

Het bestemmingsplan Rietbaan, Zuidelijk Deel, zou geschorst moeten worden totdat bijvoorbeeld het bedrijfsverplaatsingsplan rond is. Rechter R. Cleton hoopt deze week uitspraak te doen.

Reageer op dit artikel