nieuws

Nederland helpt Bosnie met wederopbouw

bouwbreed Premium

Nederland reserveerde vorig jaar ruim f. 167 miljoen voor Bosnie. Dit budget is inmiddels voor pakweg 85 procent besteed. Zo’n f. 127 miljoen ging als ongebonden hulp naar een speciaal fonds van de Wereldbank. Met een ander deel van het geld wordt het herstel van bruggen en hoogspanningsleidingen betaald.

Binnenkort volgen voor onder meer de levering van apparatuur voor de gasvoorziening in Sarajevo, de elektriciteitsvoorziening van Bihac, waterleidingen en publieke werken. Een deel van de Nederlandse bijdragen ging eerder al op aan de reparatie van de nutsvoorzieningen.

Al voor de val van de moslim-enclave Srebrenica betaalde Nederland mee aan enkele hulpprojecten in het kanton Tuzla. Bij elkaar ging zo’n f. 20 miljoen op aan noodvoorzieningen, eerste opvang en huisvesting. Verzorging van redelijk onderdak vergde f. 11 miljoen.

Ontheemden

Vier projecten voorzagen in de afgelopen jaren ongeveer 3200 ontheemden, van wie de meeste uit Srebrenica en omgeving, van onderdak. De kantonale autoriteiten en de organisatie International Management Groep knapten met ruim f. 8 miljoen Nederlands geld de reparatie van verlaten woningen op en verbeterden woningen van huiseigenaren die in ruil daarvoor drie jaar onderdak bieden aan ontheemden. In aanbouw bevinden zich nog andere woningen en appartementen.

Via de Stichting Vluchteling voerde de Schotse hulporganisatie SEA een project voor het herstel van huizen van ontheemden uit in vier buurten in de stad Gradacac. SEA knapte ook in vier dorpen rond Gradacac woningen op. Verder wordt via de Stichting Vluchteling een programma gefinancierd van International Rescue Committee (IRC), dat onder meer voorziet in de bouw van gezinsappartementen in acht leeg staande gebouwen.

Fondsen

De Wereldbank en de Europese Unie werven de fondsen voor de wederopbouw van Bosnie. Deze instellingen belegden in december 1995 en in april 1996 in Brussel donorbijeenkomsten om het benodigde geld voor de werken bijeen te krijgen. Bij die gelegenheden zegde de internationale gemeenschap in totaal ruim f. 3,2 miljard toe. Wereldbank en EU rekenden voor dat er in de komende drie tot vier jaar zo’n f. 8,6 miljard nodig is om het land op de been te helpen. De Wereldbank stelde vorig jaar een trustfonds voor Bosnie in voor de financiering van importen voor onder meer het herstel van de elektriciteitsvoorziening en andere infrastructuur. Wereldbank en EU meldden onlangs dat het merendeel van de toegezegde f. 3 miljard aan specifieke projecten opgaat zoals het herstel van bruggen en electriciteitscentrales.

In Sarajevo zijn voor het begin van de winter 20.000 appartementen hersteld en ging het vliegveld opnieuw open voor het zakenverkeer. Grote delen van het land beschikken weer over water, verwarming en elektra. Woningen, wegen en spoorlijnen worden hersteld. Binnen enkele maanden zullen Wereldbank en EU een derde donorconferentie bijeenroepen over de verdere financiering van de wederopbouw.

Reageer op dit artikel