nieuws

Natuurorganisaties vrezen bouw stuw in de Eems

bouwbreed

Natuurorganisaties zijn bezorgd over de plannen voor de bouw van een stuw in de Eems. Die plannen, afkomstig van een Duitse werf die wil uitbreiden, behelzen ook het uitdiepen van deze watergrens tussen Oost-Groningen en Duitsland.

De firma Meyer wil haar werf in Papenburg uitbreiden om nog grotere cruiseschepen te kunnen bouwen. Daar heeft zij dieper vaarwater voor nodig. De natuurbeschermers van de Waddenvereniging, Vereniging Natuurmonumenten en het Groninger Landschap hebben in een brief aan verschillende Duitse overheidsinstanties voorgesteld grote schepen te bouwen aan bestaand dieper water.

De natuurbeschermers willen van de Duitse instanties weten wat de gevolgen van het uitdiepen zijn voor het milieu. Zij zelf denken dat die gevolgen groot zijn.

Het Eems-Dollardgebied is een getijdengebied met een bijzondere vegetatie en broedende vogels. Zoet water mengt zich daar voortdurend met zeewater. Bij het openen van de stuw stroomt een enorme hoeveelheid zoet water in een keer de Dollard binnen.

De organisaties verwachten ook dat door verder uitdiepen de stroomsnelheid in de Eems toeneemt en het verschil tussen hoog en laag water toeneemt. Het buitendijkse gebied van de Eems zal hierdoor vaker overstromen. Bovendien zal de brakwatergrens verschuiven doordat de vloedstroom verder kan doordringen.

Reageer op dit artikel