nieuws

‘Naar onderhandse besteding per regio’ NVOB wil afschaffing openbaar aanbesteden

bouwbreed Premium

Het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid wil af van openbaar aanbesteden. Volgens voorzitter J. Ravesloot leidt dit ‘rigide en moordende systeem’ tot te lage aanneemsommen, hetgeen ten koste gaat van de kwaliteit. Hij wil dat opdrachtgevers onderhandse aanbestedingen uitschrijven voor aannemers in hun eigen regio.

In de nieuwjaarsbijeenkomst van zijn organisatie in Baarn liet Ravesloot zich zeer kritisch uit over het openbaar aanbesteden van bouwprojecten. Zolang dat systeem wordt gehandhaafd is volgens hem een gezondere prijsvorming in de bouw onhaalbaar. En die is dringend noodzakelijk. Want ondanks een ook door de NVOB-voorzitter erkende stijgende vraag naar bouwproducten ziet de financiele toekomst van de bedrijfstak er niet rooskleurig uit.

“Moordende concurrentie en bodemprijzen zorgen voor marginale winsten van gemiddeld niet meer dan 2 procent. Met als gevolg dat de eigen vermogenspositie van veel bouwondernemingen ronduit zwak is, zeker in relatie tot de risico’s die ze lopen”, constateerde hij.

De toenemende prijsconcurrentie heeft volgens hem geleid tot die ‘te lage’ aanneemsommen: “Die worden weer gedeeltelijk verhaald op onderaannemers en toeleveranciers, hetgeen noodgedwongen ten koste gaat van de kwaliteit.” Ravesloot beklemtoonde dat voorkomen moet worden dat “de prijs de allesoverheersende factor wordt”. Hij refereerde daarbij aan de sterk stijgende prijzen van huizen en kantoren als gevolg van “de omhoog schietende grondprijzen. Met als gevolg dat de aannemer uitgeknepen wordt om toch vooral maar zo goedkoop mogelijk te bouwen.”

Kwaliteit

De NVOB-voorzitter concludeerde dat deze ontwikkeling leidt tot kwalitatief mindere woningen. Hij betreurde dat in hoge mate: “Gezien de roep van de consument om kwalitatief betere huizen en een ruime, prettige leefomgeving, zijn we dan verkeerd bezig.” Maar volgens hem gloort er enig licht aan de horizon. “Grote opdrachtgevers beginnen begrip te tonen voor het probleem”, zei hij.

Afschaffing van openbaar aanbesteden zal overigens niet alleen invloed hebben op de prijsvorming, maar kan ook en belangrijke bijdrage zijn in het bestrijden van de file-problematiek in Nederland.

Ravesloot wees op het grote aandeel dat de bouw heeft in de congestie op de wegen, een gevolg van de omvangrijke dagelijkse pendel van werknemers van bouwbedrijven.

“Aannemer Flipsen uit Emmercompascum neemt een werk aan in Leeuwarden, Pietersen uit Leeuwarden kan aan de slag in Amsterdam en een Amsterdamse aannemer bouwt in Steenwijkerwold. Dagelijks zijn 18.000 ondernemingen actief in de bouw. Reken voor de aardigheid de afgelegde kilometers en wachturen in de file maar eens uit”, lichtte hij toe.

Volgens Ravesloot kunnen deze aannemers veel reistijd besparen “als opdrachtgevers een onderhandse aanbesteding in hun regio zouden uitschrijven”.

Ter illustratie verwees hij naar maandag 6 januari 1997, de eerste werkdag van het nieuwe jaar: “Iedereen verwachtte opstoppingen tijdens de ochtendspits. Maar het bleef rustig op de wegen. Hoe kwam dat? De bouw had vorstverlet….”

Reageer op dit artikel