nieuws

Moeizaam grondverwerven nekt voortgang Vinex in Rotterdam

bouwbreed Premium

De ontwikkeling van Nesselande wordt ernstig vertraagd door grondonderhandelingen. De gemeente Rotterdam heeft van deze 500 hectare grote Vinex-locatie nog maar slechts een derde tot een kwart in handen. Om het wordingsproces van deze wijk met over de vijfduizend woningen niet verder af te remmen is begonnen met een milieu-effectrapportage (mer). De mer-insteek van de Maasstad is om de meest duurzame wijk van de regio te gaan ontwikkelen.

Rotterdam is een van de steden die erg veel last ondervindt van het feit dat het ministerie van VROM al in een vroegtijdig stadium de Vinex-locaties aanwees. Het sinds kort te gebruiken wettelijke onteigeningsinstrument, de Wet voorkeursrecht, kwam te laat. Het gemeentebestuur van de stad onderhandelt daardoor nu al meer dan een jaar met een groot aantal kleine en grote marktpartijen.

Nesselande, een gebied tussen de Rotterdamse wijk Zevenkamp en de buurgemeenten Zevenhuizen en Nieuwerkerk a/d IJssel, is in handen van speculanten, banken, ontwikkelaars, aannemers en de oorspronkelijke eigenaren, de boeren. “Ons probleem is dat er geen sprake is van een partij. Het gehele gebied is versnipperd,” aldus de Rotterdamse wethouder Ruimtelijke Ordening, Hans Kombrink. Hij lichtte gisteren de startnotitie milieu-effectrapportage Nesselande toe.

“Het noordelijke deel is in handen van de markt. Hier onderhandelen pas enkele maanden. In het zuidelijke deel bezitten we inmiddels gronden. Er is goede hoop dat we in dit deel er snel uit zullen komen. Mochten we er niet uitkomen dan rest ons alleen nog onteigenen.”

Rotterdam wil eerst alle grond in handen hebben om dan over te gaan tot een ontwerpstructuurvisie. “We willen alle touwtjes in handen hebben om het proces te kunnen sturen. Uit commerciele overwegingen komen we dan ook nog niet met een ontwerpstructuurvisie. Zo gauw wij in een visie gaan vastleggen waar wordt gebouwd dan stijgt de waarde van die grond. Het betekent dat het plan Nesselande door deze ontwikkeling flexibel is in het aantal huizen, van 5000 tot 6500, en de grootte van het bedrijfsterrein, van 15 tot 30 ha. Al met al is het een pas op de plaats en dat is niet goed.”

Om niet geheel achterop te geraken wordt derhalve begonnen met een milieueffect rapportage.

Nadat de gemeente de grond heeft verworven wordt 30 tot 40 procent uitgegeven voor sociale huur en koop. Kombrink is ervan overtuigd dat dit gaat lukken ook al heeft een grote corporatie als het Woningbedrijf Rotterdam gezegd niet actief te zullen gaan worden op de uitleggebieden.

Spelende kinderen

Bij de bouw van Nesselande besteedt Rotterdam veel aandacht aan het milieu. Om de groei van de automobiliteit te beperken wordt de metro vanaf de wijk Zevenkamp doorgetrokken. Kombrink gaat er vanuit dat tijdens de bouw van de woningen, hopelijk al in 2000, wordt begonnen met het doortrekken van de metro.

Terwijl Kombrink zijn betoog hield, werd op dat moment in de gemeenteraad de nota ‘Duurzaam Bouwen in Rotterdam’ behandeld. Hier is onder andere in vastgelegd dat bij de nieuwe Rotterdamse bouwlokaties -Noordrand I,II en III, Smitshoek en Nesselande- duurzaam bouwen geintegreerd wordt in het stedenbouwkundige plan.

“Voor Nesselande zal onder meer worden gekeken naar hoe energie kan worden opgewekt. Het gebruik van zonneboilers en warmtepompen wordt aangemoedigd om zo de energievraag te beperken en de CO2-emissie naar beneden te brengen.”

De aannemers/ontwikkelaars, die binnenkort de duurzaam bouwen-nota krijgen, moeten beton gaan gebruiken waarin puin is verwerkt. Verder is bij de bouw van Nesselande tropisch hardhout en pvc uit den boze.

Reageer op dit artikel