nieuws

Maasbocht bij Neer wordt verruimd

bouwbreed

De bocht in de Maas, een hindernis voor de scheepvaart, wordt verruimd. Over een lengte van 1 kilometer wordt een stalen damwand geheid. Hierna wordt het flauw hellend talud tot aan Beeselse kant tot aan de damwand afgegraven, waardoor er meer ruimte voor de scheepvaart ontstaat. De Maas wordt hierdoor dertig meter breder.

Deze aanpassingen worden in het kader van het Zandmaasproject uitgevoerd. Vanaf de sluis in Linne tot aan de Oude Maas in Neer wordt de Maas verbreed. De oostelijke oever wordt over een lengte van negen kilometer afgegraven. De benodigde gronden zijn in bezit van Rijkswaterstaat. Het Zandmaas-project tussen Linne en Hedel, dat in 2005 gereed moet zijn, is door Rijkswaterstaat ingedeeld in 5 trajecten. Het zuidelijkste deel is het Maasplassengebied in Midden-Limburg. Naast bovengenoemde werkzaamheden wordt de Maas in dit gebied, tussen de sluis in Linne en de sluis in Roermond, verdiept tot een vaardiepte van minimaal vier meter.

Het peil van de Maas tussen Heel en Belfeld, wordt verhoogd met een halve meter. Bij de verbreding en het uitdiepen van de Maas komt zand en grind vrij. Die worden verkocht. De vervuilde grond wordt in depot opgeslagen, de schone specie die niet verkoopbaar is wordt gebruikt om de Maasplassen, met een diepte van twintig tot dertig meter, ondieper te maken waardoor de natuurontwikkeling beter wordt.

Het Lateraalkanaal tussen Heel en Linne moet waarschijnlijk worden uitgediept. Het is gegraven in de zestiger jaren en dreigt nu te ondiep te worden voor schepen met een steeds grotere diepgang.

Reageer op dit artikel