nieuws

‘Maak politiedossiers vuile grond Nijmegen openbaar’

bouwbreed

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet geen reden de politie- en justitiedossiers over de zogenoemde vuilegrondzaak in Nijmegen geheim te houden. Om schadeclaims tegen de gemeente te voorkomen moeten namen van personen en rechtstreeks naar personen herleidbare passages wel onleesbaar worden gemaakt.

Dat blijkt uit een brief, die de VNG aan het Nijmeegse college gestuurd heeft. In december vroegen verschillende raadsfracties bij de VNG om advies, nadat burgemeester D’Hondt van Nijmegen inzage in de dossiers had geweigerd.

De VNG stelt, dat de raadsleden de informatie nodig hebben om zich een “feitelijk correct beeld” te kunnen vormen. Het is volgens de VNG niet nodig de raadsleden geheimhouding van de dossiers op te leggen.

In de Nijmeegse vuilegrondzaak heeft de politie na anderhalf jaar onderzoek 37 verdachten gevonden, die bewust gerommeld hebben met de afvoer en opslag van soms zwaar verontreinigde grond.

De gemeente als rechtspersoon, een ambtenaar van de afdeling Milieu en de directeur van een wegen- en grondbedrijf zijn hoofdverdachten. Volgens medewerkers van de gemeente zou Nijmegen tussen 1990 en 1995 jaarlijks zo’n f. 12 miljoen verdiend hebben aan het negeren van wettelijke regels voor het omgaan met vervuilde grond.

De grond is ofwel niet afgegraven dan wel overgebracht naar locaties in de stad, die niet bedoeld waren als opslagdepot voor verontreinigde grond. In de meeste gevallen gaat het om grond die als gevaarlijk of chemisch afval aan te merken is. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk rapport van de leider van het politieonderzoek naar de zogenoemde schone-grondaffaire in de Gelderse stad.

Politici keken toe

Volgens de politie zijn burgemeester D’Hondt en de wethouder van Milieu vanaf begin 1995 op de hoogte geweest van de moeilijkheden op de gemeentelijke afdeling Milieu. Desondanks zijn er lange tijd geen maatregelen genomen. In een geval hebben B en W daarna nog vier maal een vergunning afgegeven voor mogelijke bebouwing van een terrein waarvan bekend was dat de grond was vervuild met de chemicalien tri en per.

In een ander geval bleek zwaar vervuilde grond gestort te zijn op een terrein naast een middelbare school, waar later met toestemming van de gemeente een clubhuis voor een kynologenvereniging is gebouwd.

In een brief aan de raadsleden stellen B en W voor een “zakelijke weergave” van de politieverhoren te maken. De raad zou moeten aangeven welke onderdelen zij absoluut wil inzien. Volgens B en W zou het tenminste twee maanden werk vergen om alle persoonsgegevens uit de in totaal 44 dossiers over de zaak te halen.

Vier locaties

Verschillende ambtenaren hebben een advocaat in de arm genomen om de gemeente te beletten een brief van hoofdofficier van justitie Van Gend over deze zaak openbaar te maken, aldus B en W. In de brief staan volgens de gemeente teveel persoonlijke gegevens, maar het Openbaar Ministerie zal de brief waarschijnlijk zelf in de openbaarheid brengen.

Fractievoorzitter H. van Hooft van de SP heeft het college dit weekeinde gevraagd om D’Hondt niet langer het woord te laten voeren in de kwestie. Volgens Van Hooft heeft de burgemeester de gemeente schade berokkend door justitie en politie publiekelijk ondeskundigheid en onzorgvuldigheid te verwijten. D’Hondt liet weten het woordvoerderschap te zullen behouden. Woensdag is er een informatieve raadsbijeenkomst over de kwestie.

Justitie in Arnhem heeft het onderzoek beperkt tot vier locaties in Nijmegen. Uit het rapport van de politie blijkt dat er minstens nog drie locaties buiten de gemeente zijn waarvoor mogelijk ten onrechte een vergunning geregeld is. Justitie kan de gemeente of de ambtenaren echter niet vervolgen wegens het Pikmeer-arrest van de Hoge Raad, waarin bepaald is dat lagere overheden niet strafbaar zijn voor milieudelicten tijdens het uitvoeren van overheidstaken. Justitie neemt een definitief standpunt over de kwestie in na de raadsvergadering van 29 januari.

Reageer op dit artikel