nieuws

Libanon moet meer vaart in bouw brengen

bouwbreed

Internationale aannemers gaan ervan uit dat dit jaar wat meer vaart komt in de bouwactiviteit van Libanon. Door een groot aantal politieke strubbelingen kreeg de bouw vorig jaar beduidend minder te doen. Wil de verwachte opleving daadwerkelijk plaats vinden dan zal Libanon meer inspanningen moeten plegen om de noodzakelijke particuliere investeringen aan te trekken.

Een voorbeeld van de vorderingen biedt het vastgoedbedrijf Solidere bij de herbouw van het centrum van de hoofdstad Beiroet. In de komende maanden zet deze particuliere onderneming de reparaties voort aan de infrastructuur boven en onder de grond van de binnenstad. Solidere trekt verder ruim f. 102 miljoen uit voor de renovatie van het veertig verdiepingen hoge wereldhandelscentrum. De opdrachtgever overlegt hiervoor met de plaatselijke aannemer Almabani die voor dit project samenwerkt met de Saoedische bouwer Binladin. Het Franse Bouygues begint binnenkort met de verbetering van de zeewering voor Beiroet. Dit werk vergt een investering van zo’n f. 391 miljoen. Na de oplevering kan een begin worden gemaakt met de bebouwing van het ingepolderde land nabij het noordelijke deel van de binnenstad.

Solidere

Solidere zal nadien het aangewonnen land bebouwen dat tot het gebied van de binnenstad behoort. Het resterende deel valt onder de verantwoording van het ontwikkelingsbedrijf Linord. De aard en de opzet van deze onderneming komen overeen met die van Solidere. Linord bestaat vooralsnog alleen op papier. In het eerste kwartaal van dit jaar wordt het benodigde beginkapitaal van ruim f. 340 miljoen ingezameld. Daarmee wil Linord in de eerste plaats een locatie op de noordelijke kust van Beiroet tot ontwikkeling brengen. De werken voorzien in de bouw van een zakencentrum, toeristische accommodatie, woningen en een vrijhandelszone. Een ander bedrijf naar het model van Solidere zou aanvankelijk zorg dragen voor het herstel van de zuidelijke buitenwijken van Beiroet. Later werd besloten de realisatie van dit zogeheten Elyssar-project met openbare middelen te doen. Het werk voorziet onder meer in de bouw van vervangende huisvesting voor de bewoners van krottenwijken.

Regelingen

Internationale aannemers konden vorig jaar al inschrijven op Elyssar maar geen van de gegadigden kreeg tot op heden een uitnodiging ‘de’ plannen toe te lichten. De oorzaak daarvan ligt in de eis van het Ministerie voor Huisvesting die aannemers verplicht passende financiele regelingen te treffen. Deze voorwaarde staat haaks op een eerder plan van de overheid om de werken te financieren met de ruim f. 1,1 miljard die twee Eurobonds in 1994 en 1995 opleverden. Weinig vlot verloopt ook de voorbereiding voor de nieuwbouw van de Libanese universiteit. Met dit werk is een investering van ruim f. 340 miljoen gemoeid. In november stapten drie internationale aannemers uit het consortium. Over is nu alleen de Duitse aannemer Ed Zueblin die het project volledig in eigen beheer zegt te kunnen uitvoeren.

Concessie

Weinig vaart zat aanvankelijk ook in het overleg over de financiering van een autosnelweg tussen Beiroet en de Syrische grens en van de ringweg om de Libanese hoofdstad. Beide werken worden volgens de zogeheten BOT-constructie uitgevoerd. Zoals het er nu uitziet zullen de Franse aannemers Dumez en Bouygues de autosnelweg en het zuidelijke deel van de ringweg bouwen. Het bijbehorende contract vertegenwoordigt een waarde van zo’n f. 1,1 miljard. Een consortium uit Bouygues en de Duitse bouwers Walter en Dyckerhoff en Widmann leggen voor ongeveer f. 595 miljoen het noordelijke deel van de ringweg aan. De voorwaarden aan de concessie zijn naar verluidt nog niet geregeld zoals er ook nog geen duidelijkheid bestaat over de subsidie van de regering.

Reageer op dit artikel