nieuws

Lekke waterleiding bedreigt Libanon

bouwbreed Premium

In Libanon dreigt een acuut watertekort. In de bergen van het land valt jaarlijks zo’n 1250 millimeter water. Dat kan evenwel nauwelijks worden opgeslagen omdat de noodzakelijke voorzieningen tijdens de burgeroorlog zwaar beschadigd raakten. Sinds 1993 wordt aan het herstel gewerkt maar de aanpak verloopt nog steeds uitermate traag.

Met het herstel was volgens een schatting uit 1992 een investering van om en nabij f. 425 miljoen gemoeid. De huidige begroting gaat uit van zo’n f. 1,5 miljard. Dat bedrag moet in drie werkjaren worden besteed. Het eerste werkjaar werd begin 1996 afgerond. De projecten voor de volgende jaren bevinden zich momenteel in onderzoek.

Het herstel van de watervoorziening in de agglomeratie Beiroet vraagt een investering van f. 51 tot f. 59 miljoen. Voor de financiering tekent het Koeweits Fonds voor Arabische Economische Ontwikkeling. Het werk voorziet in het herstel van de infrastructuur die waterbedrijven van Beiroet en van Ain al-Delbe beheren, in de aankoop van leidingen en in de aanleg van waterleiding in vooral de zuidelijke buitenwijken van Beiroet.

De overheid keurde eind vorig jaar na meer dan een jaar oponthoud de aanleg goed van een waterzuivering aan de Awali-rivier. Het project kost ongeveer f. 255 miljoen. De Wereldbank zegde toe een derde van dit bedrag te zullen financieren.

Vertimmerd

Eind 1996 was voor ruim f. 153 miljoen vertimmerd aan de waterleiding in de rest van Libanon. Inmiddels ligt er zo’n f. 425 miljoen gereed voor vervolgprojecten en wordt er onderhandeld over de beschikbaarheid van nog eens f. 238 miljoen voor waterleidingwerk.

Het Britse bureau Brown en Root heeft een werklijst waarvan de uitvoering om en nabij f. 1,3 miljard vergt. Aan de riolering is intussen ook ruim f. 153 miljoen besteed. In aanbouw zijn diverse projecten met een waarde van ongeveer f. 68 miljoen. Voor vervolgwerken ligt ruim f. 408 miljoen gereed.

Al deze werken samen vormen slechts een deel van wat nog moet worden gedaan. Volgens Brown en Root wachten in elk geval nog 61 rioolwaterzuiveringen op aanpak: kosten ongeveer f. 357 miljoen. De renovatie voor de lange termijn en de uitbreiding van de waterleiding vergen nog eens f. 1,7 miljard terwijl aan de riolering ook nog zo’n f. 2 miljard moet worden besteed.

Reageer op dit artikel