nieuws

Legaal afvoeren vuile grond was te duur voor Nijmegen

bouwbreed Premium

De gemeente Nijmegen heeft structureel te weinig geld gereserveerd voor de legale verwerking van ernstig verontreinigde grond. Ambtenaren gingen onvoldoende alert en zorgvuldig om met grond die eigenlijk moest worden gesaneerd. Daardoor is op zeker vier plaatsen in de stad grond gestort die gevaar voor mens en dier kon opleveren.

Dat blijkt uit een brief, die hoofdofficier van justitie S. van Gend aan het Nijmeegse college van B en W gestuurd heeft. Volgens Van Gend hebben de gemeente en afzonderlijke ambtenaren zich schuldig gemaakt aan misdrijven. Burgemeester E. d’Hondt en wethouder H. Janssen van Milieu waren – in tegenstelling tot wat zij steeds hebben gezegd – al geruime tijd op de hoogte van de ernst van de zaak. Desondanks heeft Janssen overleg met het Openbaar Ministerie over de problematiek steeds afgehouden. Regelmatig zei hij gemaakte afspraken af of kwam hij helemaal niet opdagen, aldus Van Gend.

“Een particulier of een onderneming zou zonder meer vervolgd zijn”, stelt Van Gend. Na de raadsvergadering van volgende week woensdag neemt justitie een beslissing over een eventuele civiele zaak tegen de gemeente.

In de jaren tachtig moest de gemeente grond van een woningbouwproject in het centrum van de stad op last van de provincie saneren. De woningbouwvereniging dreigde daardoor failliet te gaan. De sanering kostte de gemeente uiteindelijk zeven ton. Daarop besloten de toenmalige wethouder en de directeur van Volkshuisvesting dat er in het vervolg terughoudend omgegaan moest worden met het aanmelden van veronreinigde locaties bij de provincie als toezichthouder. Volgens een ambtenaar van de afdeling Milieu meldde de gemeente sindsdien te saneren gronden bewust niet bij de provincie.

Reageer op dit artikel