nieuws

Kringloopsysteem voor plafondpanelen opgezet

bouwbreed

Als plafondfabrikant in de Benelux heeft Rockfon in samenwerking met BFI inzamelingsbedrijf van bouwafval in Nederland een landelijk retoursysteem opgezet voor het inzamelen van Rockfon restmaterialen uit de bouw. De materialen zijn op de bouw in elke hoeveelheid in te zamelen. In de recyclingfabriek van Rockwool-Rockfon in Roermond wordt het afval van Rockfon panelen omgewerkt tot grondstoffen voor nieuwe plafondpanelen.

Jaarlijks komt volgens het bedrijf in Nederland bijna 13 miljoen ton bouw- en sloopafval in het milieu terecht. Met enige inspanning kan volgens Rockfon 90% van de afval uit de bouw geschikt worden gemaakt voor hergebruik. Hergebruik van bouwafval is een van de pijlers die een bijdrage leveren om te komen tot duurzaam bouwen. Kleine hoeveelheden van het Rockfon plafondmateriaal zijn in te zamelen in de Rockfon recycling Bag. Grote hoeveelheden worden in containers gedumpt en opgehaald. In het sorteercentrum van het bedrijf worden plafondpanelenresten gescheiden van verpakkingsmaterialen, draagprofielen, houten latten en pallets, om vervolgens hergebruikt te worden.

Reageer op dit artikel