nieuws

Kok: ‘Geen vertraging uitdieping Schelde’

bouwbreed

Premier Kok heeft zijn Vlaamse collega Luc van den Brande verzekerd dat de uitdieping van de Westerschelde niet verder zal worden vertraagd. Over het plan voor de IJzeren Rijn, een spoorverbinding tussen Antwerpen en het Ruhrgebied, zijn de premiers het nog niet eens. Met beide projecten wil de Antwerpse haven zijn economische positie versterken.

De Vlaamse regeringsleider gaat ervan uit dat de baggerwerkzaamheden in de Westerschelde dit najaar kunnen beginnen, nadat wrakken in de vaargeul zijn opgeruimd. Nederland en Vlaanderen sloten al in januari 1995 een verdrag over het uitdiepen van de Westerschelde.

De goedkeuring liep aan Nederlandse zijde vertraging op doordat de Raad van State vorig jaar een eerste ontwerpwet verwierp. De Raad stemde wel in met een nieuw ontwerp, dat deze week aan de Kamer is voorgelegd. Het kan nog maanden duren voordat dat is aangenomen.

Van den Brande wil ook dat Vlaanderen, Nederland en Duitsland samenwerken voor de IJzeren Lijn-goederenspoorlijn, die ook door Nederlands Limburg moet lopen. Kok zei echter dat in deze de belangen uiteenlopen, “maar we zullen dit eerlijk en zonder dubbele agenda bespreken”.

Lange tijd zag Nederland de IJzeren Rijn als een concurrent voor de eigen Betuwelijn. Wel stemde Den Haag vorig jaar in met een gezamenlijk onderzoek naar de opening van de Antwerpen-Ruhrverbinding, nadat Vlaanderen akkoord was gegaan met het traject voor de Hoge-Snelheidslijn langs de autosnelweg E-19/A-16.

Kok zegde de Vlaamse regeringsleider toe dat hij zich tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie dit halfjaar sterk zal maken voor de positie van de Nederlandse taal binnen de Unie. Van den Brande pleitte voorts voor een grotere rol van de regio’s binnen de Unie, en tegen “een te hierarchisch Europa”.

Reageer op dit artikel