nieuws

Kering Ramspol komt duurder uit

bouwbreed

Het voorlopig algemeen bestuur van het Waterschap Groot Salland heeft berekend dat de stormvloedkering bij Ramspol, uit te voeren als balgstuw die niet overstroomt, meer gaat kosten dan de geraamde f. 100 miljoen. De kosten zullen uitkomen op f. 155 miljoen door compenserende maatregelen, onderhoud en schadeloosstelling aan boeren en bedrijven.

Naar verwachting zal in de tweede helft van dit jaar met de bouw van de stuw worden begonnen. In 1999 kan de kering met sluis gereed zijn voor gebruik. Er zijn nog bezwaarschriften in behandeling bij de Raad van State. De raad zal voor april uitspraak doen.

Zes aannemerscombinaties hebben een prijs ingediend voor de aanleg van de kering bij Ramspol. Volgens Rijkswaterstaat deed HBW, Hollandsche Beton- en Waterbouw, de meest aantrekkelijk aanbieding van de zes gegadigden. De dienst denkt met HBW tot overeenstemming te kunnen komen. De Delta Combinatie Ramspol vof met daarin Floeksmuhle valt daardoor uit de boot.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels