nieuws

Kamer geeft Tommel extra huiswerk

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Tommel opgezadeld met extra huiswerk. Over de f. 60 miljoen extra rijksbijdrage die hij de corporaties wil onthouden, moet hij advies gaan vragen aan de landsadvocaat.

De extra bijdrage is bedoeld voor corporaties met meer dan 40% woningen die onder het dynamische kostprijssysteem zijn gebouwd. Daarvoor was in totaal f. 2 miljard uitgetrokken. Die was echter alleen bestemd voor woningen waarvan de corporaties juridisch eigenaar zijn. In een aantal gevallen was er echter slechts sprake van economisch eigendom. Een uitzondering is gemaakt als de overdracht was vertraagd in verband met bodemsanering.

Volgens de staatssecretaris lopen de corporaties geen onoverkomenlijke schade op, omdat hun bedrijfsreserve groot genoeg is. Bovendien gaat het slechts om 9 corporaties die de f. 60 miljoen moeten terugbetalen die zij bij wijze van voorschot al gekregen hadden.

De Kamer was daar niet gerust op en wil advies van de landsadvocaat. De Kamer vindt dat als de corporaties er niets aan konden doen dat het juridisch eigendom nog niet was overgegaan, zij in feite hetzelfde recht hebben op de extra bijdrage als de corporaties die hem nu wel krijgen als het gaat om bodemsanering.

Reageer op dit artikel