nieuws

Infratech Den bosch ontwikkelt Euradar voor asfaltmetingen

bouwbreed

Infratech BV uit Den Bosch heeft uit het systeem dat sinds 1995 in gebruik is een nieuw radarsysteem voor uitvoeren van metingen aan wegverhardingen in Nederland samengesteld. Euradar kan flexibel worden ingezet en is geschikt voor meting van beperkte weglengtes.

Het nieuwe systeem voor niet destructief onderzoek is compact. De verwerkingssoftware levert resultaten die te gebruiken zijn bij gericht onderzoek naar schadeoorzaken en voor ondersteuning van onderhoudsadviezen. Met de gegevens zijn ook bestekshoeveelheden bij reconstructies nauwkeuriger vast te stellen. Bovendien is het systeem geschikt voor het doen van laagdiktemeting bij opleveringscontroles.

De samenstelling en onderhoudshistorie van een verharding is vaak niet vastgelegd. De opbouw van de lagen van materialen is te bepalen met door uitvoeren van tijdrovende en intensieve boringen. Dat is niet wenselijk. Die geven maar verkeershinder.Euradar geeft in korte tijd een nagenoeg continu beeld van de laagopbouw van een wegverharding. Ook kan informatie worden verkregen van de diepere lagen van de verharding. Dat is van belang om de oorzaak te achterhalen van schade die aan het oppervlakte aanwezig is.

Het principe van de werking van Euradar berust op uitzenden van elektromagnetische pulsen in de verharding. Ter hoogte van de scheidingsvlakken worden die gereflecteerd. De pulsen worden opgevangen door een antenne. Uit de verschiltijd tussen uitzenden en ontvangen kan de laagdikte van de gebruikte materialen worden bepaald. Elk materiaal heeft namelijk zijn eigen dielektrische constante. De radar werkt in het algemeen gesproken in laagdikten van 3 tot 70 centimeter. De nauwkeurigheid voor bepalen van de laagdikte van homogene, bitumineuze verhardingen is 5 millimeter. Voor ander materialen is dat 10 millimeter. Ter bepaling van de bovenste laag van de verharding hoeft geen verificatieboring te worden uitgevoerd, voor de diepere lagen wel.

Opleveren

In het afgelopen jaar zijn door Infratech in Nederland reeds diverse projecten met de Euradar uitgevoerd. In Frankrijk is de radar al ingezet voor opleveringscontroles voor nieuwe wegenbouwprojecten. De werkwijze hiervoor is gebaseerd op statistische bewerking van grote hoeveelheden gegevens. Daarmee wordt bepaald waar een afwijking van de besteksconstructie is ontstaan. Naar verwachting kan een soortgelijke controle op korte termijn ook in Nederland worden ingevoerd.

Reageer op dit artikel