nieuws

Huisschimmels bestrijden met hoogfrequent geluid

bouwbreed

Een nieuwe bestrijdingsmethode voor huisschimmel maakt gebruik van hoogfrequente geluidsgolven. De methode is de afgelopen jaren ontwikkeld door een researchteam in Denemarken, waarbij ook een verzekeringsmaatschappij, Tryg Baltica, betrokken is.

Wim Verseput

De verzekeraar acht de methode dermate effectief en goedkoop, dat het op basis van de behandeling begonnen is met de aanbieding van relatief vergaande polissen voor huiseigenaars.

Het gebruik van de geluidsgolven is maar tot op zekere hoogte te vergelijken met het magnetronovenprincipe. “De golven die worden losgelaten op de schimmel hebben een frequentie van 13.56 Mhz en zijn van een heel ander kaliber”, legt teamleider en bioloog Ole Munch van de firma Dansk Bygnings Analyse AS in Kolding uit. “Wel is het zo, dat net als in de magnetron daarmee moleculen in beweging worden gezet, maar de geluidsgolven om de schimmel te vernietigen worden opgewekt in een generator die ongeveer het formaat heeft van een klein schrijfbureau.”

De verbinding tussen generator en het door schimmel aangetaste hout of ander organisch materiaal wordt tot stand gebracht door twee elektroden in de vorm van aluminiumplaten. Tussen die platen wordt het hout geplaatst, dat vervolgens binnen een paar minuten wordt opgewarmd tot 80 graden. Na circa een kwartier is de schimmel dood.

Op deze manier hoeft aangetast hout niet meer te worden weggesneden en vervangen, voor zover het althans nog voldoende sterk is na de aanval van de schimmels. Met het oog op de varieteit aan constructies in gebouwen moet de vorm van de elektrodes wel voortdurend worden aangepast.

Schakel

Een belangrijke schakel in het behandelingsprocede is de vaststelling in hoeverre de schimmels inderdaad vernietigd zijn. Met name voor het voortbestaan van oude gebouwen met een monumentenstatus biedt het bestrijdingsconcept volgens de ontwikkelaars op die manier perspectieven.

Munch: “Voorheen was het bijna onmogelijk om vast te stellen of de schimmel een behandeling overleefd had of niet, en veel monumenten of delen daarvan werden daarom alleen al op de verdenking van schimmel gesloopt. Nu onderzoeken we of de cellen van de schimmels nog levende DNA bevatten. Daarvoor moet diep in de celstructuur binnengedrongen worden, tot eenheden die maar zoveelmiljoenste deel van een millimeter meten. Als we daar de stof ATP (adenosintrifosfaat) aantreffen zijn de cellen en daarmee de schimmels nog in leven. Zo niet, dan zijn ze dood.”

Met deze biotechnologische garantie in handen biedt verzekeringsmaatschappij Tryg Baltica polissen aan met een geldigheidsduur van tien jaar. Voorwaarde is dat voor rekening van de klant eerst een analyse wordt doorgevoerd en zonodig ook een behandeling.

De verzekeringnemer heeft het voordeel, dat die eventuele behandeling met de hoogfrequente radiogolven volgens de maatschappij tot 70 procent goedkoper kan uitvallen dan met andere methodes.

De ontwikkeling van dit Deense schimmelbestrijdings- en verzekeringsprodukt is ter hand genomen in het verlengde van de renovatie van de hoogbouwwijken van rond de eeuwwisseling en ouder in Kopenhagen. Het schimmelprobleem heeft hier bij gebrek aan onderhoud dusdanig uitgebreide vormen aangenomen, dat de bestrijding met traditionele methodes naar schatting een bedrag vergt van in totaal circa f. 1 miljard.

‘Traditioneel’ wil in dit verband volgens architect en teamlid Henrik Sundberg van Tryg Baltica zeggen, dat al het aangetaste organische materiaal uit het bouwwerk wordt verwijderd inclusief een zone van 0,5 tot 1 meter van het aangrenzende materiaal dat niet is aangetast. Bij (bak-)steen worden pleisterwerk en voegen uitgeschraapt tot een diepte van 2 tot 3 cm, waarna verbranding en ontsmetting plaatsvindt. Bij steen is de ‘magnetron’-methode een beperkt alternatief. “Normaliter is het niet nodig om schimmel te vernietigen in metselwerk, maar is het voldoende om de vochtbron te verwijderen, in combinatie met een chemische behandeling van de oppervlakte. Na een paar jaar sterft de schimmel in de muur dan af”, licht Sundberg toe.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels