nieuws

Huisaannemer Goirle jarenlang bevoordeeld

bouwbreed Premium

Jarenlange systematische bevoordeling van de plaatselijke aannemer Paulissen is er de oorzaak van geworden dat binnen het gemeentelijk apparaat van de Brabantse gemeente een bom is ontploft. Het college van B en W is grove nalatigheid te verwijten.

Dat staat te lezen in een kersvers rapport van het Houtense onderzoeksbureau Mede, ingeschakeld door het gemeentelijke georganiseerd overleg, de ondernemingsraad. De afgelopen jaren is Goirle ronduit slecht bestuurd, zo hebben de onderzoekers geconstateerd. Het college heeft minstens zoveel steken laten vallen als de ambtelijke top van de goed 20.000 inwoners tellende buurgemeente van Tilburg.

De onderzoekers Visser en Vonk zeggen dat de oplossing voor het conflict niet uitsluitend gezocht moet worden in de vervanging van personen. De situatie is zo ernstig dat er ‘gemeentebreed’ dient te worden gesaneerd.

Tot nog toe geldt er van gemeentewege een algeheel spreekverbod voor Goirlese ambtenaren. Maar een van hen, afdelingshoofd L. Knippels, heeft dat verbod doorbroken. Hij liet de pers weten “zich van alle blaam gezuiverd te voelen” door het rapport.

Burgemeester P. van den Baar is in menig opzicht verbaasd over de conclusie van het onderzoeksbureau. Hij heeft nooit eerder gemerkt dat er zo’n onvrede heerste in het ambtenarencorps. Wel was hem bekend dat de ambtenaren bij de gemeentelijke herindeling in Brabant Goirle liever bij Tilburg gevoegd hadden gezien vanwege de betere loopbaankansen.

Gemeentesecretaris C. Troost liet weten schriftelijk verantwoording te zullen afleggen aan de gemeenteraad. Huisaannemer Paulissen, om wiens optreden het conflict voornamelijk gaat, heeft nog geen commentaar gegeven omdat hij het rapport nog niet heeft bestudeerd.

Integriteit

Ambtenaren begonnen te twijfelen aan de integriteit van burgemeester en wethouders, toen zij merkten dat aannemer Paulissen voortdurend gemeentelijke opdrachten kreeg toegeschoven, hoe concurrerend de aanbiedingen van andere collega’s ook waren. Zelfs al was Paulissen stukken duurder dan de overige inschrijvers, dan nog kreeg deze huisaannemer het werk toebedeeld.

Het college verweet de ambtenaren met modder te gooien, omdat er een reorganisatie op til was. Ook liet het de term ‘complot’ vallen in verband met vermeende beinvloeding van de gemeenteraadsverkiezingen in Goirle.

Het onderzoeksbureau heeft de ambtenaren in feite gelijk gegeven. Aannemer Paulissen had een veel te dominante positie in de gemeente, stelde vaak zelf het gemeentelijke bestek op en kon rustig prijzen hanteren die tot 30 procent boven die van andere aannemers lagen.

Reageer op dit artikel