nieuws

HSL geen hinderpaal voor nieuwbouw in Barendrecht

bouwbreed Premium

Het gehele bestemmingsplan Nieuweland van de gemeente Barendrecht kan uitgevoerd worden. Dat is bekend geworden bij de Raad van State in Den Haag. Het bestemmingsplan vormt de basis voor de bouw van circa 2000 woningen aan de westzijde van de bebouwde kom van Barendrecht.

Het bestemmingsplan werd juni 1993 door het gemeentebestuur van Barendrecht vastgesteld. Provinciale bestuurders besloten vervolgens in 1994 een groot gedeelte van het plan van goedkeuring te onthouden. De gemeente zou namelijk een groot deel van het gebied onbebouwd moeten laten in verband met het trace van de HSL.

De verwachting was destijds dat het HSL-trace pal westelijk van Barendrecht zou komen te liggen. Langs het trace moest een strook van 100 meter onbebouwd blijven. Bewoners van huizen binnen de strook zouden aanzienlijke geluidsoverlast ondervinden als de flitstrein met 300 km per uur langskomt.

Het gemeentebestuur vond een paar jaar terug de discussie over de HSL nog te weinig concreet en weigerde grond te reserveren. Daarom werd een procedure aangespannen bij de Raad van State waarin vernietiging van het afkeuringsbesluit van het provinciebestuur werd geeist.

Dat verzoek is nu gehonoreerd. Tijdens een hoorzitting enige weken terug bleek namelijk dat het voorkeurstrace van de HSL inmiddels in westelijke richting is opgeschoven en niet meer vlak langs Barendrecht loopt. Ook bij de provincie is men er nu van overtuigd geraakt dat er in de wijk Nieuweland geen percelen onbebouwd hoeven te blijven vanwege de HSL. Daarom is nu het gewraakte bestemmingsplan alsnog geheel goedgekeurd door de rechters van de Raad van State.

Reageer op dit artikel