nieuws

Het probleem van een grondveelvraat

bouwbreed

Bouwfonds Nederlandse Gemeenten heeft een onwaarschijnlijk hoge productie van woningen. Voor het lopende jaar verwacht men een record aantal van vijfduizend stuks te kunnen wegzetten. Het bedrijf is daarmee absoluut marktleider en wil dat blijven. Maar het tekort aan bouwgronden kan die groei remmen. De marktleider grijpt alles aan om te kunnen blijven bouwen.

Boos, of beter gezegd gespeeld boos kan drs. Simons, voorzitter raad van bestuur Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (Bouwfonds), zijn als het gaat om Europees aanbesteden en de grondkosten. De start van het financiele jaar is traditioneel de President’s Lunch van het financiele PR-bureau Van Hilten. Simons greep die gelegenheid maandag aan om zijn uitmuntende cijfers toe te lichten en zijn frustratie te spuien over Europees aanbesteden en de grondkosten.

“Het is toch van de zotte dat voor de herontwikkeling van bestaande overheidsgebouwen een Europese aanbesteding wordt uitgeschreven. Nederland wil het braafste jongetje van de klas zijn. Er komt echt geen buitenlander herontwikkelen.”

De hoge grondkosten zijn volgens Simons niet de schuld van de projectontwikkelaars maar van de gemeenten. “Elk tempo wordt in de kiem gesmoord door vertraging bij procedures. Verder wordt er gesuggereerd dat we debet zijn aan het feit dat landbouwgrond van f. 30 tot f. 40 de vierkante meter oploopt tot bouwgrond van f. 250 tot f. 300 de vierkante meter. Het is anders. Gemeenten kijken wat de markt kan hebben en maken daar de prijzen op. Het is gewoon beleid van gemeenten om de grondprijzen te richten op het maximaal haalbare voor de niet-sociale sector.”

Simons ageert tegen deze twee zaken omdat het de groei van zijn onderneming belemmert. Het treft namelijk niet alleen zijn woning- en utiliteitsbouwontwikkelaars, maar ook de financiers. Het is geen geheim dat Bouwfonds als geldverschaffer achter grote OG-ontwikkelingen voor de overheid staat die veel geld in het laatje brengen. Daarnaast is men een van de grootste hypotheekverstrekkers in Nederland. Elke koper van een Bouwfondshuis is een potentiele hypotheeknemer.

Grondbank

Het is een gegeven dat deze gigant steeds moeilijker aan grond kan komen om een dergelijke hoge productie mogelijk te maken. De komende maanden zal menig bestuursvoorzitter van een bouwbedrijf tijdens de presentatie van de jaarcijfers 1996 klagen over stroperige procedures van gemeenten. Daardoor komen de nieuwe bouwgebieden niet of veel te laat aan snee. De gevolgen zijn bekend. Als hoge-bomen-bedrijf vangt Bouwfonds deze klap het eerst op.

Bouwfonds grijpt alles aan om de aandeelhouders – het is wrang, maar het zijn alle gemeenten in Nederland – niet teleur te stellen. De goede resultaten van vorig en dit jaar moeten wel worden gecontinueerd. Zelfs het oprichten van een grondbank kan nu, terwijl men nog geen jaar geleden bij monde van Hakstege, lid raad van bestuur Bouwfonds, het grondbankplan van ING Vastgoed de grond in stampte. “Te laat en overbodig”, was midden vorig jaar te horen.

Bouwfonds Woningbouw en Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) hebben de intentie een ‘grondfonds’, eufemisme voor grondbank, op te zetten. Voor BNG is dat dan de tweede bank. Samen met ING Vastgoed en de Nationale Investeringsbank zit men in Locatie Ontwikkelingsbedrijf Nederland (LON). “De samenwerking met Bouwfonds richt zich tot de ontwikkeling van woningbouwlocaties, terwijl LON breder is. Daar worden ook bedrijfsterreinen in meegenomen”, aldus Ramondt, directeur Speciale Projecten BNG.

De opzet is simpel; BNG het geld en Bouwfonds de kennis van het ontwikkelen.

Het is een verstandige zet van Bouwfonds Woningbouw om in zee te gaan met de bank. Beide bedrijven zitten, doordat ze in bezit zijn van alle gemeenten, automatisch op de eerste rij. Temeer daar BNG verder geen plannen heeft om in een derde nationale grondbank te stappen.

Reageer op dit artikel