nieuws

Geen aanbodgaranties voor ecogrind-fabriek

bouwbreed Premium

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat weigert om het bedrijf Ecotechniek BV in Maarssen garanties te geven voor aanbod van zwaar verontreinigde baggerspecie ten behoeve van een te bouwen ecogrind-installatie.

Dit stelt minister Jorritsma in een brief aan het bedrijf, dat een dochteronderneming is van Volker Stevin.

Ecotechniek wil aan het Krabbegat bij Dordrecht een fabriek neerzetten voor de productie van ecogrind. Daarmee zou 13% van de totale landelijke hoeveelheid baggerspecie van de verontreinigingsklassen 3 en 4 kunnen worden verwerkt.

In september vorig jaar vroeg het bedrijf het ministerie van V en W om ‘beleidsmatige ondersteuning en steun bij uitvoering van de plannen’.

Jorritsma laat mede namens haar collega’s De Boer (VROM) en Wijers (EZ) weten, dat een beslissing daarover eerst genomen wordt als de Vierde Nota Waterhuishouding wordt vastgesteld.

‘Een eerste discussie over deze nota vindt nu plaats,’ schrijft ze. De ontwerpnota wordt in de loop van dit jaar in de formele inspraak gebracht.

In de nota wordt uitvoerig ingegaan op de problematiek van grootschalige verwerking van baggerspecie.

Na vaststelling van de nota ontstaat volgens de minister ‘meer duidelijkheid over beleidsmatige steun voor verwerking van baggerspecie, onder meer met technieken zoals u voor ogen heeft’, verklaart ze.

Duidelijkheid

Het verschaffen van die duidelijkheid is vervolgens bepalend voor ‘ondersteuning in het uitvoeringstraject’. Die ondersteuning hangt tevens af van ‘de mate waarin de beleidskeuze vertaald wordt in financiele reserveringen en bestedingen door waterbeheerders, belangrijke potentiele aanbieders van baggerspecie als grondstof voor het ecogrind-proces’.

De plannen van Ecotechniek zullen volgens haar een rol kunnen spelen bij ‘aanbesteding van baggerwerkzaamheden in een vrije marktsituatie. Aanbodgaranties zijn dus niet te geven.’

Reageer op dit artikel