nieuws

Fusiestad Overijssel wordt vijfde in grootte

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Overijssel willen Enschede, Hengelo en het grootste deel van Borne samenvoegen. Met 245.000 inwoners zou die nieuwe gemeente de vijfde stad van Nederland worden. De fusie maakt deel uit van het plan dat GS donderdag hebben gepresenteerd om het aantal gemeenten in Twente van 23 tot 11 terug te brengen.

Door samenvoeging van Enschede, Hengelo en Borne ontstaat er volgens GS een stad die niet alleen in Nederland, maar ook in Europa meetelt. Dat is belangrijk om de kansen te benutten die de status Stedelijk Knooppunt biedt. Enschede en Hengelo kregen dat predikaat van het rijk, omdat ze samen de economische motor van Oost-Nederland zijn.

De fusie van de drie gemeenten leidt ook tot meer doelmatigheid. Het jaarlijks voordeel daarvan is zo’n vijftien miljoen gulden.

Het initiatief van het Enschedese en Hengelose gemeentebestuur voor een fusie ging enkele jaren geleden de mist in, doordat er onvoldoende draagvlak voor was. GS menen dat de tijd daarvoor nu wel rijp is.

Concentratie

Blijkt tijdens de inspraakprocedure dat dit niet zo is, dan willen GS hun plan heroverwegen. Dan blijft Enschede zelfstandig en komt Borne grotendeels bij Hengelo om de ruimtenood van die stad op te oplossen.

Almelo, de kern van Wierden, een deel van Vriezenveen en een stukje van Borne zouden samen de tweede grote stad van Twente moeten vormen met 83.000 inwoners.

GS willen in de rest van Twente negen sterke plattelandsgemeenten creeren. In dat beleid past de fusie Haaksbergen met de Gelderse gemeente Neede. Uitgangspunt van beleid is het concentreren van wonen en werken in de stedelijke centra. Dat spaart natuur en landschap. Met het opstellen van hun plan voor de gemeentelijke herindeling in Twente voldoen GS aan het verzoek van het kabinet. Dat heeft zich uitgesproken voor sterke gemeenten die hun nieuwe taken goed aan kunnen.

Twente kan van februari tot en met april laten weten wat ze van het herindelingsplan vinden. Eind juni bepalen Provinciale Staten van Overijssel hun standpunt. Het laatste woord is aan de Tweede Kamer.

Geen draagvlak

Burgemeester Lemstra van Hengelo ziet niets in een fusie met Enschede. “Onder de Hengelose bevolking is geen draagvlak voor samenvoeging met Enschede, zo is gebleken bij eerdere plannen om te komen tot een dubbelstad”, aldus Lemstra in een eerste reactie.

Lemstra wijst bovendien op het ontbreken van voldoende extra financiele steun uit Den Haag, waardoor hij geen voordelen ziet in samenvoeging met Enschede.

Burgemeester J. Mans van Enschede reageerde verheugd op het voorstel van GS. Hij noemt een fusie met Hengelo noodzakelijk om op nationaal niveau als economische motor van Oost-Nederland mee te tellen.

Reageer op dit artikel