nieuws

Fundering woningen ontlast met schuimbeton

bouwbreed

De negatieve kleef aan heipalen kan worden weggenomen door het vervangen van het ophoogzand onder woningen door schuimbeton. Die conclusie kan tot op heden worden getrokken uit de meetresultaten van een proef in Amsterdam. De onderzoekers hebben echter nog geen zekerheid. De proef is nog niet afgelopen.

Frans van Velden

“Tot nu toe zien de meetresultaten er positief uit. Het beeld dat we ons vooraf hebben gevormd wordt niet door de metingen verstoord.

Maar we moeten nog een jaar wachten voordat we meer zekerheid krijgen. De resultaten kunnen nog altijd tegenvallen”, aldus ing. M.J. Oversteegen van het Bureau P/A van de Stedelijke Woningdienst Amsterdam.

Pas tegen het eind van dit jaar worden de definitieve gegevens bekend. In een tussenrapport van de Stedelijke Woningdienst wordt al wel de aangedrongen op meerdere proefprojecten.

Negatieve kleef

“Dat voorstel zal waarschijnlijk niet worden overgenomen, omdat er geen geld voor is”, aldus Oversteegen. Dat is jammer, want als de methode geschikt blijkt te zijn, valt er veel geld mee te besparen. Het vervangen van het zand door schuimbeton kost ca. f. 35.000 per pand. Het plaatselijk bijplaatsen van nieuwe heipalen kost tussen f. 75.000 en f. 100.000 per pand.

Het proefproject vindt plaats aan de Uiterwaardenstraat in de Rivierenbuurt te Amsterdam. Deze buurt maakt deel uit van een gordel van woningen, die in de jaren ’20-’40 rond het centrum van de stad zijn gebouwd. De bouwgrond is toen opgehoogd met een 3 tot 5 meter dik zandpakket. Dat zand drukt op het onderliggende veen. Zowel zand als veen gaan in de loop der jaren als het ware aan de heipalen hangen. Dit verschijnsel wordt ‘negatieve kleef’ genoemd. Als gevolg van de extra belasting treden ongelijkmatige zettingen op. Dat kan tot ernstige schade leiden.

Bij zes panden aan de Uiterwaardenstraat is 1,95 meter zand weggenomen en vervangen door een 1,30 meter dikke laag schuimbeton van 500 kg/m3, afgesloten met een 0,15 meter dikke laag schuimbeton van 2000 kg/m3 en een laag schelpen van 0,50 meter. Rondom de betonnen oplangers is een isolatie aangebracht om negatieve kleef van het schuimbeton aan de fundering te voorkomen.

Omhoog gekomen

Er is uitgerekend, dat de bodem door deze ingreep is ontlast met 13,4 kN/m2. Volgens A. Blom van Multicell VOF te Linschoten, de leverancier van het schuimbeton, kan de situatie daardoor alleen maar gunstiger worden.

Opmerkelijk bij de proef in Amsterdam is, dat de panden in plaats van minder te zakken zelfs enkele millimeters omhoog zijn gekomen. Volgens Blom is dat het gevolg van het terugverende veen. Naar de mening van Oversteeg kan het ook de elastische vervorming van de paal zelf zijn, waardoor de paal iets langer wordt.

Als de proef slaagt, komen enkele tienduizenden panden in Amsterdam Oud-Zuid in aanmerking voor een dergelijke ontlasting van de fundering.

Volgens Oversteeg zal het echter niet zo’n vaart lopen. Er zijn veel verschillende eigenaren, varierend van bewoners tot kleine beleggers en woningbouwverenigingen. Die zullen het niet zo gauw met elkaar eens worden over een gezamenlijke aanpak. Het probleem van onherstelbare schade door ongelijkmatige zettingen zal dus waarschijnlijk wel blijven bestaan.

Reageer op dit artikel